ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Strona bierna - ćwiczenia

Strona bierna w języku angielskim (Passive voice) to konstrukcja zdaniowa, w której podmiot zdania nie jest bezpośrednim sprawcą działania, lecz doświadcza tego działania. W zdaniu biernym akcent kładzie się na tym, co się dzieje, a nie na tym, kto wykonuje daną czynność. Konstrukcję zdania biernego stosuje się w sytuacjach, w których nie znamy sprawcy działania, chcemy podkreślić obiekt działania, lub celowo ukryć tożsamość sprawcy.

Strona bierna angielski

Stronę bierną często stosujemy, gdy nie znamy lub nie chcemy podać sprawcy działania. W zdaniu biernym można także podać sprawcę, używając zwrotu z „by”, ale nie jest to konieczne. Tworzenie zdań w stronie biernej jest przydatne w sytuacjach gdy chcemy skupić uwagę na działaniu lub obiekcie, a niekoniecznie na tym, kto tego dokonuje. Tworzenie strony biernej wymaga użycia odpowiedniej formy czasownika „to be” (am, is, are, was, were, have been, etc.) oraz trzeciej formy czasownika głównego. Model tworzenia przedstawia się następująco:

Podmiot + to be [w odpowiednim czasie] + past participle [III forma czasownika głównego].

Opcjonalnie możemy również dodać przydawkę, aby dostarczyć dodatkowych informacji o wykonawcy działania. Przykładowo:

(1)The news (2)is (3)watched (4)by millions of people. - Wiadomości są oglądane przez miliony ludzi.

(1) - Podmiot zdania

(2) - "to be" w odpowiednim czasie

(3) - past participle od czasownika to watch

(4) - fraza okolicznikowa (przydawkowa)

Strona bierna angielski ćwiczenia

Poniżej przedstawione są podstawowe zasady tworzenia zdania w stronie biernej oraz przykłady.

Przykłady w czasie teraźniejszym:

 • The report is read every week by the team. - Raport jest czytany co tydzień przez zespół.
 • The house is cleaned every day by the cleaning staff. - Dom jest sprzątany codziennie przez personel sprzątający.
 • The rules are followed by all employees. - Zasady są przestrzegane przez wszystkich pracowników.
 • The ceremony is attended by important guests. - Ceremonia jest uczęszczana przez ważnych gości.
 • The documentis being reviewedby the manager. - Dokument jest obecnie sprawdzany przez kierownika.)

Przykłady w czasie przeszłym:

 • The letterwas writtenby Mary. - List został napisany przez Marię.
 • The moviewas watchedby a large audience. - Film został obejrzany przez dużą publiczność.
 • The cakewas bakedby my grandmother. - Ciasto zostało upieczone przez moją babcię.
 • The roomwas decoratedfor the party. - Pokój został udekorowany na przyjęcie.
 • The problemwas solvedby the IT team. - Problem został rozwiązany przez zespół informatyczny.

Strona bierna angielski - pytania

W pytaniach, w których nie wskazujemy konkretnej osoby, używamy formy pytającej wraz z czasownikiem „to be” i trzecią formą czasownika głównego.

Zdanie twierdzące w stronie biernej:The report was submitted yesterday. - Raport został złożony wczoraj.

Pytanie o sprawcę:

 • Who submitted the report yesterday? - Kto złożył wczoraj raport?

W pytaniu o sprawcę używamy formy pytającej „who” i nie używamy strony biernej.

Pytanie bez wskazywania sprawcy:

 • Was the report submitted yesterday? - Czy raport został złożony wczoraj?

Angielski strona bierna

Nietypowe przykłady strony biernej w języku angielskim:

Zdanie z ukrytym sprawcą:

 • The money was found. - Znaleziono pieniądze / Pieniądze zostały znalezione.

Tutaj nie wiemy, kto znalazł pieniądze. Akcent kładzie się na sam fakt znalezienia, a nie na osobę, która to zrobiła.

Przykład z konstrukcją "get" w stronie biernej:

 • She got her car repaired. - Ona naprawiła swój samochód.
 • Her car got repaired. - Jej samochód został naprawiony.

W drugim zdaniu użyto konstrukcji "get" w stronie biernej, co jest mniej typowe, ale możliwe.

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.