ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Słowotwórstwo - ćwiczenia

Słowotwórstwo w języku angielskim, znane jako word formation, to proces tworzenia nowych słów lub wyrażeń. To nader istotny aspekt gramatyki i leksykologii, który pozwala na rozszerzenie słownika i dostosowanie języka do nowych sytuacji, pojęć czy zjawisk. Ćwiczenie słowotwórstwa pozwala użytkownikowi języka na większą elastyczność w wyrażaniu swoich myśli.

Słowotwórstwo angielski ćwiczenia

Słowotwórstwo w języku angielskim obejmuje tworzenie różnych części mowy, które stanowią fundamentalne elementy struktury językowej. Oto główne kategorie:

 1. Rzeczowniki (Nouns) - Słowotwórstwo często dotyczy tworzenia nowych rzeczowników, na przykład przez dodanie przyrostków jak "-tion" (creation), "-ness" (happiness), "-ment" (agreement).
 2. Przymiotniki (Adjectives) - Nowe przymiotniki mogą powstać przez dodanie przyrostków takich jak "-able" (enjoyable), "-ful" (joyful), "-less" (hopeless), "-ic" (historic).
 3. Przysłówki (Adverbs) - Przysłówki często tworzy się poprzez dodanie "-ly" do przymiotników (happily, quickly).
 4. Czasowniki (Verbs) - Czasowniki mogą powstać z rzeczowników, przymiotników, lub innych czasowników przez dodanie przedrostków jak "re-" (redo), "un-" (undo), lub przyrostków jak "-ise" (modernise), "-ify" (simplify).

Angielskie słowotwórstwo

Nasz zestaw ćwiczeń “Słowotwórstwo angielski ćwiczenia pdf” pozwoli Ci samodzielnie sprawdzić, jak dobrze rozumiesz to zagadnienie. Pobierz dokument na komputer, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu na końcu.

Słowotwórstwo ang

Ćwiczenia związane z lokalizacją wszystkich części mowy danego słowa wymagają pracy ze słownikiem. Zachęcamy mocno do tego.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przekształć podane słowa w nawiasach tak, aby pasowały do kontekstu zdania.

 1. The politician's _______ (ABLE) to connect with young people boosted her popularity significantly.
 2. Many animals have unique ways of _______ (DEFEND) themselves against predators.
 3. His _______ (KNOW) of medieval history is quite impressive.
 4. The _______ (PERFORM) of the new engine exceeded our expectations.
 5. Her _______ (INVEST) in the stock market paid off when the shares' value increased.
 6. The teacher explained the importance of _______ (CREATE) thinking in problem-solving.
 7. They endured many _______ (HARD) during their trek through the mountains.

Ćwiczenie 2

Z podanych słów podstawowych utwórz pochodne i umieść je w odpowiednich zdaniach.

 1. NATURE (noun) -> The beauty of the _______ (adj.) landscape inspired many artists.
 2. INNOVATE (verb) -> The company is known for its _______ (n.) approach to software development.
 3. BEAUTY (noun) -> Her _______ (adj.) performance in the ballet was breathtaking.
 4. EMOTION (noun) -> He spoke in a highly _______ (adj.) manner, which moved everyone in the room.

Ćwiczenie 3

Dla każdego podanego słowa, napisz pochodne słowo odpowiednio w formie rzeczownika, przymiotnika, przysłówka i czasownika.

 1. DECIDE (verb)
 2. DIFFERENCE (noun)
 3. ANALYTICALLY (adverb)
POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

 1. ability
 2. defending
 3. knowledge
 4. performance
 5. investment
 6. creative
 7. hardships

Ćwiczenie 2

 1. natural
 2. innovation
 3. beautiful
 4. emotional

Ćwiczenie 3

 1. DECIDE (verb), DECISION (noun), DECISEVE (adjective), DECISEVELY (adverb)
 2. DIFFERENCE (noun), DIFFERENT (adjective), DIFFER (verb), DIFFERENTLY (adverb).
 3. ANALYTICALLY (adverb), ANALYTICAL (adjective), ANALYSIS (noun), ANALYSE (verb).

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.