ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Ćwiczenia - rzeczowniki złożone

Rzeczowniki złożone w języku angielskim (compound nouns) pełnią podobną funkcję, jak zwykłe rzeczowniki - można za ich pomocą określać osoby, miejsca oraz rzeczy. Zasadnicza różnica polega na tym, że składają się przynajmniej z dwóch (nierzadko więcej) wyrazów, które po połączeniu w rzeczownik złożony zyskują nowe znaczenie, często bardzo odbiegające od znaczeń składowych słów. 

Dla wielu osób uczących się angielskiego sporą trudność stanowi sposób, w jaki zapisujemy rzeczowniki złożone. Angielski nie jest niestety pod tym względem jednolity: istnieją aż trzy formy zapisu i jedynie ogólne reguły, którymi można się kierować. Mówiąc wprost: rzeczowniki złożone w języku angielskim trzeba opanować na pamięć. 

Rzeczowniki złożone - testy do rozwiązywania

Przygotowany przez nas zestaw ćwiczeń "Rzeczowniki złożone (angielski) - ćwiczenia" umożliwi Ci sprawdzenie Twojej wiedzy dotyczącej tego, jak tworzy się i stosuje rzeczowniki złożone w języku angielskim. Pobierz plik z ćwiczeniami na swój komputer, wydrukuj go i rozwiąż zawarte w nim zadania testowe. Wszystkie odpowiedzi znajdziesz w dołączonym do ćwiczeń kluczu. 

Przed rozwiązaniem ćwiczeń odwiedź stronę https://www.speak-up.pl/rzeczowniki-zlozone-angielski, na której znajdziesz przydatne informacje na temat angielskich rzeczowników złożonych. Dzięki nim usystematyzujesz swoją wiedzę o rzeczownikach złożonych i zdobędziesz wiadomości ułatwiające Ci rozwiązanie naszego zestawu ćwiczeń. 

Rzeczowniki złożone (angielski) - ćwiczenia w tworzeniu

Na pewno pamiętasz, że tworząc rzeczowniki złożone musisz umieścić rzeczownik określający przed rzeczownikiem określanym, czyli dokładnie na odwrót, niż w języku polskim. 

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Z podanych poniżej rzeczowników prostych utwórz rzeczowniki złożone, przyporządkowując każdemu wyrazowi z lewej kolumny odpowiedni wyraz z kolumny prawej. 

tooth drop
soft flower
foot back
rain paper
black out
under house
hair room
snow man
sun board
draw fall
take ware
bed brush
wall ball
farm cut
post ground

Rzeczowniki złożone w języku angielskim - pisownia

Przeredaguj poniższe zdania w taki sposób, aby zamiast zaznaczonej formy opisowej zastosować rzeczownik złożony. 

 1. This is the keyboard of my computer.

  ________________________________________

 2. Have you seen the keys of the car?

  ________________________________________

 3. John prefers using a soft brush for cleaning the teeth.

  ________________________________________

 4. Mom, I'd like to have a soup with chicken in it for today's dinner.

  ________________________________________

 5. Jane, when do you plan to visit your grandmother's mother?

  ________________________________________

Rzeczowniki złożone w języku angielskim - pisownia

Czy pamiętasz, na ile sposobów można zapisywać rzeczowniki złożone w języku angielskim? Najczęściej stosuje się pisownię łączną (jeśli oba składowe rzeczowniki są jednosylabowe), nieco rzadziej pisownię oddzielną (każdy rzeczownik pisany osobno), najrzadziej obecnie występującą formą zapisu jest zapis z dywizem (myślnikiem) - odchodzi się od niej, choć w niektórych przypadkach jej użycie jest obligatoryjne. 

Ćwiczenie 3

Zastąp poniższe opisy rzeczownikami złożonymi.

 1. a store with books

  ________________________________________

 2. a coat that protects from rain

  ________________________________________

 3. a person who passes by

  ________________________________________

 4. a tool for opening cans

  ________________________________________

 5. a periodic medical or dental examination

  ________________________________________

 6. a very fast car used in auto racing

  ________________________________________

 7. a confidence and satisfaction in oneself

  ________________________________________

Ćwiczenie 4

Uzupełnij poniższe zdania podanymi w nawiasach rzeczownikami złożonymi w języku angielskim. 

 1. My husband works as a (policjant).

  ________________________________________

 2. Wendy, could you help me with cleaning the (łazienka?)

  ________________________________________

 3. John, you seem tired - I think we need an immediate (postój).

  ________________________________________

 4. Honey, those new (kolczyki) of yours are absolutely stunning!

  ________________________________________

Rzeczowniki złożone w języku angielskim - ćwiczenia z liczby mnogiej

Przypomnijmy: podobnie jak w przypadku sposobów zapisu, także i tworzenie liczby mnogiej rzeczowników złożonych w języku angielskim nie jest regulowane ścisłymi zasadami. Istnieją jednak pewne zasady oraz wyjątki - czy pamiętasz je wszystkie? 

Ćwiczenie 5

Stwórz liczbę mnogą dla podanych poniżej rzeczowników złożonych. 

 1. income

  ________________________________________

 2. father-in-law

  ________________________________________

 3. toothbrush

  ________________________________________

 4. passerby

  ________________________________________

 5. chairman

  ________________________________________

 6. cotton jacket

  ________________________________________

 7. traffic jam

  ________________________________________

 8. drawback

  ________________________________________

 9. double decker

  ________________________________________

 10. income tax

  ________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Rzeczowniki złożone (angielski) - klucz

Ćwiczenie 1

toothbrush

software

football

raindrop

blackboard

underground

haircut

snowfall

sunflower

drawback

takeaway

bedroom

wallpaper

farmhouse

postman

Ćwiczenie 2

 1. This is my computer keyboard. 
 2. Have you seen the car keys?
 3. John prefers using a soft toothbrush. 
 4. Mom, I'd like to have a chicken soup for today's dinner. 
 5. Jane, when do you plan to visit your great-grandmother?

Ćwiczenie 3

 1. bookstore
 2. raincoat
 3. passerby
 4. can opener
 5. checkup
 6. race car
 7. self-esteem

Ćwiczenie 4

 1. policeman
 2. bathroom
 3. stop-over
 4. earrings

Ćwiczenie 5

 1. incomes
 2. fathers-in-law
 3. toothbrushes
 4. passersby
 5. chairmen
 6. cotton jackets
 7. traffic jams
 8. drawbacks
 9. double deckers
 10. income taxes

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.