ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przysłówek miejsca - ćwiczenia

Przysłówki miejsca (adverbs of place), odpowiadają na pytania gdzie? oraz dokąd? Definiują one precyzyjnie lokalizację, dystans, kierunek, położenie czy miejsce, w którym odbywa się dana czynność. Przysłówki miejsca nie określają innych przysłówków i przymiotników i w większości przypadków stawiane są po czasowniku głównym.

Przysłówki miejsca - testy do rozwiązywania

Najbardziej powszechnymi przysłówkami miejsca są: here, there, everywhere, around, away, (in)/outside. To tylko reprezentatywne przykłady. Inne to: near, up, off, out, belowe, over, upstaris, downstairs, abroad, about, etc. Oto przykłady zastosowania przysłówka miejsca w zdaniu:

Let’s get in. It’s so cold outside.

Is there any supermarket nearby?

She won’t find it there. I am sure she left it somewhere in her house.

This summer I am driving north.

The button is below the green line of lights.

Ćwiczenia z przysłówków miejsca

Przypomnijmy, że w języku angielskim przysłówki miejsca stawiamy zazwyczaj po czasowniku. Wiedzę na temat przysłówków miejsca możesz zgłębić na naszej stronie z gramatyka: https://www.speak-up.pl/przyslowek-miejsca-angielski Przejdźmy teraz do praktyki.  Zestaw “Przysłówek miejsca - ćwiczenia do druku w pdf” to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz je, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednim przysłówkiem miejsca wybierając jeden z listy:

out / back / anywhere / here x2 / there / over / between / inside / far / behind / abroad / away / nearby / upstairs / 

 1. I have __________________ to go. To this, my parents live __________________.
 2. It was getting dark and wind so all parents took the children __________________.
 3. I don’t want to talk to you. Just don’t say a word and get __________________.
 4. Kate will come __________________ to the office next Monday.
 5. Please put it __________ ________ from me. I don’t want to see it.
 6. There’s a great supermarket __________________. Not far from __________________.
 7. The plane flew __________________ Barcelona. The sight were great
 8. Did You check __________________ the TV set. Perhaps it’s been __________________ for months.
 9. Where are You Mike? - I’m __________________. Can You come __________________ for a moment?
 10. The phone is __________________ the laptop and the speaker.

Ćwiczenie 2

Przetłumacz poniższe zdania, zwracając szczególną uwagę na właściwy przysłówek miejsca:

 1. Gdzieś tu musi być pilot do telewizora. Chyba nikt go nie ukradł.
 2. Przejdź przez tamte drzwi. Będzie szybciej.
 3. Jest tu bardzo wiele osób, które są zainteresowane tym ubezpieczeniem.
 4. Jedziemy na północ.
 5. Nie patrz w górę, przynajmniej przez chwilę.
 6. Idź prosto około 100 metrów, następnie skręć w lewo, na drugim skrzyżowaniu w prawo i budynek znajduje się po twojej lewej stronie.
 7. Usłyszałem dzwonek więc pobiegłem na dół.
 8. Wsiadaj, podrzucę cię do centrum.
 9. Gdy zszedłem na dół, wszyscy już wstali i rozglądali się dokoła w poszukiwaniu czegoś do jedzenia.
 10. Zjedzmy na zewnątrz. Jest przyjemnie a w środku działa klimatyzacja.

Ćwiczenie 3

Wybierz właściwą odpowiedź dla poniższych zdań:

 1. The door was closed so we waited _______ until it opened. a) out b) on c) nearby
 2. Can I stay with You tonight? I have ______ else to go. a) nowhere b) somewhere c) no
 3. Suddenly, the water jet started to spin ______in the sea. It looked scary. a) in b) about c) around
 4. It's way too ______ to walk. It will take ages to get there. a) far b) further c) away
 5. Look at that beautiful baby standing ______ the table! a) close b) by c) at

Kiedy dajemy przysłówki miejsca w języku angielskim

Przysłówki miejsca stosujemy również w przypadku położenia jednej rzeczy względem drugiej. Przećwiczmy to teraz na podstawie klasycznego ćwiczenia - tłumaczenie.

Ćwiczenie 4

Przetłumacz poniższy tekst:

Samochód znajduje się pomiędzy bankiem a biurem, obok wieżowca SKY-T, na końcu ulicy Wiśniowej, tuż przy kwiaciarni a z tyłu piekarni, w pobliżu słynnej kawiarni BCCoffee, która jest oddalona od galerii handlowej nie więcej niż 5 minut drogi. Nad kawiarnią, na najwyższym piętrze znajdują się pokoje do wynajęcia a przy wejściu do budynku jest sklep z artykułami biurowymi.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Przysłówki miejsca - klucz

Ćwiczenie 1

 1. nowhere, abroad
 2. inside
 3. out
 4. back
 5. far away
 6. nearby, here
 7. over
 8. behind, there
 9. upstairs, here
 10. between

Ćwiczenie 2 

 1. There must be a TV remote somewhere. I don't think somebody stole it.
 2. Go through that door. It will be faster.
 3. There are a lot of people here who are interested in this insurance.
 4. We're going north.
 5. Don't look up, at least for a while.
 6. Go straight for about 100 meters, then turn left, turn right at the second intersection and the building is on your left.
 7. I heard the bell ring so I ran downstairs.
 8. Get in, I'll give you a ride to the city centre.
 9. When I went downstairs, everyone was already up and looking around for something to eat.
 10. Let's eat outdoors. It's pleasant and the air conditioning works inside.

Ćwiczenie 3

 1. c
 2. a
 3. c
 4. a
 5. b

Ćwiczenie 4

The car is located between the bank and the office, next to the SKY-T skyscraper, at the end of Wiśniowa Street, right next to the flower shop and at the back of the bakery, near the famous BCCoffee cafe, which is no more than 5 minutes away from the shopping mall. Above the cafe, on the top floor, there are rooms for rent and at the entrance of the building there is an office supply store.

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.