ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Ćwiczenia - przymiotnik dzierżawczy

Przymiotnik dzierżawczy angielski (possessive adjective) używany jest do wyrażania przynależności, przy czym nigdy nie występuje samodzielnie - zawsze łączy się z rzeczownikiem. To cecha charakterystyczna, pozwalająca w prosty sposób odróżnić przymiotniki dzierżawcze od zaimków dzierżawczych. Prawidłowe stosowanie przymiotnika dzierżawczego jest łatwe, jeśli tylko będziesz pamiętać o jego formach i zasadach ich użycia w zdaniu.

Przymiotniki dzierżawcze - testy do rozwiązywania

Jeśli chcesz sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat tego, kiedy używamy przymiotnika dzierżawczego w angielskim, skorzystaj z przygotowanego przez nas zestawu ćwiczeń "Przymiotniki dzierżawcze ćwiczenia pdf". Po prostu pobierz plik na swój komputer, wydrukuj go, a następnie rozwiąż wszystkie ćwiczenia i zadania, jakie w nim znajdziesz. Do zestawu jest także dołączony klucz z prawidłowymi odpowiedziami.

Przed rozwiązaniem naszego zestawu zadań w zakresie przymiotnik dzierżawcze ćwiczenia pdf wejdź na stronę https://www.speak-up.pl/przymiotnik-dzierzawczy-angielski, gdzie zamieściliśmy najważniejsze informacje oraz przykłady, jak i kiedy przymiotniki dzierżawcze należy stosować w języku angielskim.

Przymiotnik dzierżawczy w angielskim - podstawy

Wyrażanie przynależności za pomocą przymiotników dzierżawczych jest bardzo proste: wystarczy użyć właściwej formy (jednej z 8 istniejących) i umieścić go w odpowiednim miejscu w zdaniu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

W podanych poniżej zdaniach wstaw w zaznaczonych miejscach właściwy przymiotnik dzierżawczy.

 1. That's _____ problem and you can't help me anyway!
 2. I really don't like _____ attitude, Mark.
 3. Frank is depressed, because _____ parents died about a month ago in a car accident.
 4. Do you remember that Martha and _____ kids will visit us today?
 5. My hamster really likes to sleep inside ___ little house.
 6. I think _____ car has broken for good, Gwen - we should buy a new one.
 7. Nancy, Annie, _____ toys are scattered everywhere again!
 8. Have you seen the Johnsons? _____ house looks empty for quite some time now.

Ćwiczenie 2

Przekształć podane w nawiasach zaimki osobowe na odpowiednie przymiotniki dzierżawcze, a nastepnie wstaw je w zaznaczone miejsca w zdaniach poniżej.

 1. (I) For some reason _____ ticket was very cheap.
 2. (You) Wow, Jack, _____ house is really huge!
 3. (He) Dad, since when this is _____ room!?
 4. (She) Jenny couldn't find _____ dress, so I gave her mine.
 5. (It) Mike's dog has _____ own doghouse.
 6. (We) _____ apartment is quite comfortable, but not as much as yours.
 7. (You) Children, wash _____ hands before eating, please!
 8. (They) Mandy, Rafe and _____ son went to France yesterday.

Ćwiczenie 3

Przeczytaj poniższe zdania w języku polskim i wskaż, które z podanych tłumaczeń jest prawidłowe.

 1. Moja babcia kończy w tym roku 100 lat.
 2. Me grandma turns 100 this year.
 3. Mine grandma turns 100 this year.
 4. My grandma turns 100 this year.
 5. Dzisiaj spędzimy kilka godzin w naszym ogrodzie.
 6. Today we will spend a few hours in ours garden.
 7. Today we will spend a few hours in our garden.
 8. Today we will spend a few hours in your garden.
 9. To twoje ostatnie ostrzeżenie, Mark!
 10. This is your last warning, Mark!
 11. This is yours last warning, Mark!
 12. This is my last warning, Mark!
 13. Chomik bardzo szybko zjadł swoje jedzenie.
 14. The hamster ate his food very quickly.
 15. The hamster ate its food very quickly.
 16. The hamster ate it's food very quickly.
 17. Marta nie może znaleźć swojej czerwonej sukienki.
 18. Martha can't find hers red dress.
 19. Martha can't find her red dress.
 20. Martha can't find her's red dress.

Kiedy dajemy przymiotniki dzierżawcze w angielskim - ćwiczenia

Na pewno pamiętasz, że przymiotnik dzierżawczy w angielskim zawsze określa rzeczownik i nie może występować w zdaniu bez niego. To właśnie ta cecha odróżnia je od zaimków dzierżawczych, które rzeczownik zastępują. Wystarczy, że będziesz o tym pamiętać, a poniższe ćwiczenia nie sprawią Ci żadnego problemu! 

Ćwiczenie 4

Przetłumacz poniższe zdania na język angielski. Zwróć uwagę na to, by zastosować właściwy przymiotnik dzierżawczy.

 1. Moi rodzice pochodzą z Vancouver.

  _________________________________

 2. Naszym celem są w tym roku mistrzostwa kraju!

  __________________________________________

 3. Co na to powiedzą twoi rodzice?

  ______________________________

 4. Jej ojciec jest znanym lekarzem.

  _______________________________

 5. To nie ich wina, byli gdzie indziej!

  ________________________________

 6. Bierz przykład z Marka, jego oceny są naprawdę świetne.

  ___________________________________________________

 7. Spójrz na tego psa, jego sierść jest śnieżnobiała!

  ____________________________________________

Ćwiczenie 5

Uważnie przeczytaj poniższe zdania i popraw znajdujące się w nich błędy.

 1. Mine uncle works as a car mechanic.

  __________________________________

 2. All soldiers in our's unit were sick last night.

  ______________________________________

 3. Jenny always has a plastic raincoat in hers bag.

  ___________________________________________

 4. Tim decided to end he's professional career as an athlete recently.

  ________________________________________________________

 5. The dog barked loudly and barred it's teeth at me.

  ____________________________________________

Przymiotniki dzierżawcze - klucz

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. my
 2. your
 3. his
 4. her
 5. its
 6. our
 7. your
 8. their

Ćwiczenie 2

 1. my
 2. your
 3. his
 4. her
 5. i
 6. our
 7. your
 8. their

Ćwiczenie 3

 1. C
 2. B
 3. A
 4. B
 5. B

Ćwiczenie 4

 1. My parents are from Vancouver.
 2. Our goal this year is the national championship!
 3. What will your parents say?
 4. Her father is a famous doctor.
 5. It's not their fault, they were elsewhere!
 6. Follow Mark's example, his grades are really great.
 7. Look at this dog, its fur is snow white!

Ćwiczenie 5

 1. My uncle works as a car mechanic. 
 2. All soldiers in our unit were sick last night. 
 3. Jenny always has a plastic raincoat in her bag. 
 4. Tim decided to end his professional career as an athlete recently. 
 5. The dog barked loudly and barred its teeth at me. 

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.