ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przyimki - porównanie - ćwiczenia

Przyimek w języku angielskim (preposition) jest nieodmienną częścią mowy, która łącząc się z innym wyrazem nadaje nowego znaczenia. Przyimki wprowadzają do zdania informacje dotyczące czasu (prepositions of time), miejsca (prepositions of place), ruchu (prepositions of movement), czy sposobie wykonywania danej czynności (prepositions of agents or things). Wyróżniamy również liczne wyrażenia przyimkowe, które trzeba po prostu dobrze poznać, np. "śmiać się z czegoś" przetłumaczymy "laugh at something".

Przyimki angielski ćwiczenia

Ważna informacja to taka, że nie zawsze tłumaczenie polskie porywa się z językiem angielskim jeśli chodzi o przyimki. Na przykład w języku polskim mówimy "w sobotę", jednak w angielskim użyjemy przyimka "in" (nie "on") i powiemy "on Saturday". Powinniśmy zatem upewniać się, że stosujemy właściwy przyimek. Raz zapamiętany, będzie przydawał się nieustannie.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Twoje plany na nadchodzący weekend obejmują różne miejsca i aktywności. Uzupełnij luki odpowiednimi przyimkami czasu i miejsca, aby opisać, co zamierzasz robić i gdzie będziesz.

 1. I will go for a hike __ the mountains __ Saturday morning.
 2. We plan to have a picnic __ the river __ the afternoon.
 3. There's a concert __ the park __ Saturday evening.
 4. On Sunday, I'll relax __ home __ the morning.
 5. __ the afternoon, I'll meet my friends __ the café __ Main Street.
 6. We'll play board games __ Sarah's house __ the evening.
 7. I intend to visit the museum __ the city center __ Sunday.
 8. __ Friday night, we'll gather __ the beach for a bonfire.
 9. The farmers' market takes place __ the square __ the weekend.
 10. Let's have brunch together __ that charming little bistro __ the corner.
 11. The movie marathon is scheduled __ the community center __ Saturday.
 12. We'll have a barbecue __ John's backyard __ Saturday night.
 13. I need to pick up some groceries __ the supermarket __ the way home.
 14. There's a yoga class __ the park __ sunrise.
 15. I'll be waiting for you __ the entrance __ the concert hall.
 16. We might take a stroll __ the old town __ the evening.
 17. Don't forget to stop __ the bakery __ your way here.

Porównanie przyimków

Czysta i przejrzysta klasyfikacja przyimków w języku angielskim to wielkie wyzwanie. Przyczyną jest ogromna liczba zastosowań i wyrażeń przyimkowych. Pozostaje zatem ćwiczyć a poniższe testy świetnie sprawdzą się w tym temacie.

Ćwiczenie 2

Przetłumacz poniższy dialog, zwracając szczególną uwagę na przyimki miejsca (prepositions of place) oraz przyimki czasu (prepositions of time). Jest to klasyczna sytuacja, w której po prostu trzeba umieć się odnaleźć po angielsku.

 • Halo? Cześć Patryku! Co u ciebie? Jesteś już na miejscu?
 • O Hej! Trochę się zgubiłem w centrum miasta. Chciałem iść do kawiarni, ale teraz nie jestem pewien, gdzie jestem.
 • Spoko, nie martw się. Gdzie teraz jesteś? Postaram się ci pomóc.
 • No więc, jestem na rogu Main Street i Elm Street. Po mojej lewej stronie znajduje się park, ale nie jestem pewien co dalej.
 • Świetnie, więc skręć w lewo, miniesz kino Victoria, następnie przejdź przez tunel. Po wyjściu z tunelu, zobaczysz włoską restaurację, naprzeciwko biblioteki miejskiej.
 • Ok, to brzmi dobrze. A co potem?
 • Następnie przy wysokim czerwonym budynku zobaczysz kawiarnię Angels - między księgarnią a apteką. Skręć w prawo na światłach i hotel znajduje się naprzeciwko poczty.
 • Dzięki za wskazówki! A gdybym chciał pójść wzdłuż rzeki?
 • Jeśli pójdziesz wzdłuż rzeki, najpierw dojdziesz do mostu. Po drodze jest polski sklep spożywczy obok stacji metra. Ale jeśli wolisz autobus to weź linię 047, to tylko 5 przystanków, czekam na ciebie w centrum na stacji końcowej autobusu.
 • Doskonale, teraz wszystko już wiem. Dzięki za pomoc Paweł!
 • Nie ma sprawy, zawsze chętnie pomogę. Pamiętaj, że zawsze możesz liczyć na moją pomoc. Czekam tu na ciebie. Powodzenia.

Ćwiczenie 3

Wstaw odpowiednie przyimki w puste miejsca w poniższych zdaniach. Wykorzystaj listę przyimków znajdującą się poniżej. 

across, along, at, by, for, in, in, to, from, at, on, over, through, to, under, with, by, for, about, between, among, into, of, on, out

 1. She is interested __ art and music.
 2. The cat jumped __ the table __ the chair.
 3. We will meet you __ the corner __ the street.
 4. The book is __ the shelf __ the lamp.
 5. I can't find my keys; they might be __ my bag or __ the car.
 6. He lives __ a small town __ the mountains.
 7. The children are playing __ the yard.
 8. The restaurant is famous __ its delicious seafood.
 9. The picture __ the wall is a family portrait.
 10. We walked __ the park __ the bridge __ the river.
 11. I live __ Warsaw but I work __ Krakow.
 12. I go __ the university every morning.
 13. I got lost __ the city centre. I need to find my way __ the train station.
 14. I went __ the cinema with my friends __ Saturday evening.
 15. This painting hung __ the wall __ the living room for many years.
 16. I come back __ home __ my car always __ 6:00 PM.
 17. I need to go __ the store __ some shopping. I need a few things.
 18. I always worry __ my close ones when they are __ a trip.
 19. Let's meet __ the park __ 3:00 PM. I'll be waiting __ the bench.
 20. On weekends, I like to go out __ my friends __ a cafe __ the evening.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Przyimki - klucz

Ćwiczenie 1

 1. in, on
 2. by, in
 3. at, on
 4. at, in
 5. in, at, on
 6. at, in
 7. in, on
 8. on, at
 9. in, on
 10. at, on
 11. at, on
 12. in, on
 13. at, on
 14. in, at
 15. at, of
 16. in, in
 17. at, on

Ćwiczenie 2

 • Hello? Hi, Patrick! How are you? Are you already in place?
 • Oh hey! I got a bit lost in the city center. I wanted to go to a cafe, but now I'm not sure where I am.
 • Okay, don't worry. Where are you now? I'll try to help you.
 • So, I'm at the corner of Main Street and Elm Street. On my left, there's a park, but I'm not sure what's next.
 • Great, so turn left, pass by the Victoria cinema, then go through the tunnel. After coming out of the tunnel, you'll see an Italian restaurant opposite the public library.
 • Okay, sounds good. What next?
 • Then, by the tall red building, you'll see the Angels cafe - between the bookstore and the pharmacy. Turn right at the traffic lights, and the hotel is opposite the post office.
 • Thanks for the directions! What if I want to go along the river?
 • If you go along the river, you'll first reach a bridge. Along the way, there's a Polish grocery store next to the metro station. But if you prefer the bus, take line 047, it's only 5 stops. I'll wait for you in the city center at the bus terminal.
 • Perfect, now I know everything. Thanks for your help, Paul!
 • No problem, I'm always happy to help. Remember, you can always count on me. I'll be waiting for you here. Good luck.

Ćwiczenie 3

 1. in
 2. on, over
 3. at, of
 4. on, next to
 5. in, in
 6. in, in
 7. in
 8. for
 9. on
 10. through, over, across
 11. in, in
 12. to
 13. in, to
 14. to, on
 15. on, in
 16. -, by, at
 17. to, for
 18. about, in
 19. in, at, on
 20. with, for, in
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.