ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Przedimek ‘the’ - ćwiczenia

Przedimek ‘the’ w języku angielskim jest stawiany przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej oraz mnogiej. Użycie przedimka ‘the’ wskazuje, że mówiący tak samo jak i rozmówca doskonale wiedzą co jest tematem rozmowy. Stąd przedimek ten jest klasyfikowany jako określony (niejako już zdefiniowany). Stosowany jest do opisu konkretnego (określonego) przedmiotu, osoby bądź stanu. Przedimek ‘the’ zachowuje zawsze taką samą formę i niestety nie ma odpowiednika w języku polskim. Wejdź na www.speak-up.pl w zakładkę Gramatyka j. angielskiego i sprawdź swoją wiedzę na temat przedimka określonego ‘the’.

Przedimek the - testy do rozwiązywania

Prezentowany zestaw ćwiczeń “Przedimek określony the pdf” pozwoli Ci samodzielnie sprawdzić, jak dobrze rozumiesz to zagadnienie. Pobierz ćwiczenia na komputer, wydrukuj je i rozwiąż. Następnie zweryfikuj odpowiedzi względem załączonego klucza. 

Przedimki w języku angielskim - ćwiczenia 

Przypominamy, że przedimek ‘the’ jest określoną częścią mowy. Używamy go gdy mówimy o czymś znanym, zdefiniowanym lub bardzo określonym. Występuje przed niektórymi nazwami własnymi jak instytucje, hotele, teatry, muzea, przy nazwach niektórych państw lub przy określaniu grupy społecznej (bogaci), w pewnych wyrażaniach. Przedimek ‘the’ może występować zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej. Nie istnieje w języku polskim dlatego warto zapamiętać, a raczej zrozumieć zasady jego używania.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Wstaw przedimek ‘the’, tam gdzie jest to konieczne.

 1. Dona does not live in ________ city of New York now. However she speaks ________ English very well as she lived in there for seven years.
 2. I especially enjoy ________ story about ________ Cold War
 3. When was ________ last time when You visited ________ capital of Poland?
 4. Adam was born in ________ 80s so imagine ________ level of social limitations but still he was ________ best in the field.
 5. ________ Eiffel Tower is the symbol of ________ France. It is located in ________ Champs de Mars in Paris situated on ________ „Left Bank” (to ________ south of Seine River).
 6. When was ________ telephone invented and who was ________ first to pick it up?
 7. ________ most popular band that has influenced so many musicians was ________ Beatles. It’s hard to imagine ________ world of music without them.
 8. This is just a simple question. Why do You complicate it? When You get ________ question You answer it. ________ simple as that.
 9. ________ Polish language is one of ________ most difficult ________ languages in ________ world. It’s in ________ first five hardest languages.
 10. ________ sooner You realise how crazy that was, ________ better.

Ćwiczenie 2 

Uzupełnij tekst przedimkiem określonym. Postaw znak ’x’ jeśli przedimek określony nie jest potrzebny.

We live in a small house next to (A) ________ church, in a small city. (B) ________ house is pretty small but actually (C) ________ biggest in (D) ________ district. It is not difficult to get to (E) ________ city. It takes just twenty minutes from Warsaw to get there by (F) ________ train. There is even one of (G) ________ most recognisable hotels (H) ________ Hilton by Hilton. What’s surprising there is (I) ________ fire department and a hospital.

Ćwiczenie 3 

Wstaw przedimek określony, tam gdzie jest konieczny.

 1. „… Professor won’t show up today”, said one of … students.
 2. … hospital in the corner is very well known.
 3. Tom loves to play … basketball.
 4. This is … girl I told you about.
 5. Don’t get me wrong but are you still at … home?
 6. She usually leaves … work at 3 pm.
 7. We were at … airport when that happened.
 8. … Chinese people like rice.
 9. Nowadays there are still many poor people and … homeless.
 10. We want to have a walk in … Tatra Mountains.
 11. … kidneys are responsible for filtration.
 12. … fox is indeed a cunning animal.
 13. They have lived in … England 5 years now.
 14. … South is warmer than … North.
 15. Where is actually … Black Sea?
 16. Sandra is … youngest amateur contestant.
 17. What time is … lunch?
 18. You’re so good! Have You considered to play … drums?
 19. There are so many interesting places to go in … Europe. I just can’t decide.
 20. I like … Fridays. It’s the best day to plan my weekend.

Ćwiczenie 4 

Przetłumacz następujące zdania na języka angielski.

 1. To świetna wiadomość!
 2. Kupiłem kawę w Starbucks’ie
 3. To najdroższy laptop jaki w życiu widziałem.
 4. Powinniście zgłosić to na policję.
 5. Madryt jest stolicą Hiszpanii.
 6. Nigdy nie byłam w Holandii.
 7. Czy mógłbyś proszę kupić mi Times’a? Jest tam ciekawy artykuł.
 8. Państwo Lipscy mieszkają w centrum.
 9. Kiedy po raz ostatni zrobiłeś coś naprawdę szalonego?
 10. Za tydzień lecę do UK.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Przedimek the - klucz

Ćwiczenie 1

 1. The, x
 2. The, 
 3. The, the
 4. The, the, the
 5. The, x, the, the, the
 6. The, the
 7. The, the, the
 8. The, x
 9. x, the, x, the, the
 10. The, the

Ćwiczenie 2

 1. The, the
 2. The
 3. The
 4. The
 5. The
 6. x
 7. The
 8. The
 9. x

Ćwiczenie 3

 1. The, the
 2. The
 3. x
 4. The
 5. x
 6. x
 7. The
 8. x
 9. The
 10. The
 11. The
 12. The
 13. x
 14. The, the
 15. The
 16. The
 17. x
 18. The
 19. x
 20. x

Ćwiczenie 4

 1. This is great news!
 2. I got coffee from Starbucks.
 3. This is the most expensive laptop I have ever seen.
 4. You should report it to the police.
 5. Madrid is the capital of Spain.
 6. I have never been to the Netherlands.
 7. Could You please get The Times for me please? There’s a very interesting article
 8. The Lipscy’s live in the city centre.
 9. When was the last time You did something really crazy?
 10. Next week I am flying to the United Kingdom.

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.