ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Mieszany okres warunkowy - ćwiczenia

Mieszane okresy warunkowe (mixed conditionals) są przydatne do wyrażania skomplikowanych sytuacji hipotetycznych, które odnoszą się do przeszłych wydarzeń wpływających na teraźniejszość lub odwrotnie. Poprawne użycie czasów gramatycznych i form czasowników jest wręcz kluczowe do zrozumienia i stosowania tych struktur. Mieszane okresy warunkowe łączą elementy różnych typów warunkowych, Najczęściej spotykane to kombinacje typu 2 i typu 3.

Kiedy mieszany okres warunkowy

Typ 3 + Typ 2

Ten typ warunku odnosi się do sytuacji, która mogłaby mieć miejsce w przeszłości, i jej hipotetycznych konsekwencji w teraźniejszości.

Struktura

If-clause: past perfect (had + III forma czasownika)

Main clause: would + bezokolicznik

Przykład

If I had studied harder, I would have a better job now. - Gdybym (kiedyś w przeszłości) uczył się więcej, teraz miałbym lepszą pracę.

Mieszany okres warunkowy angielski

Typ 2 + Typ 3

Ten typ warunku odnosi się do sytuacji teraźniejszej lub ciągłej, która mogłaby być inna, gdyby pewne wydarzenie w przeszłości miało miejsce.

Struktura

If-clause: past simple (II forma czasownika)

Main clause: would have + III forma czasownika

Przykład

If I were more diligent, I would have finished my project last week. - Gdybym był bardziej pilny, skończyłbym projekt w zeszłym tygodniu.

Mieszany okres warunkowy ćwiczenia pdf

Nasz zestaw ćwiczeń to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz go, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. Zanim to zrobisz, odśwież teorię. Wejdź na www.speak-up.pl/gramatyka i usystematyzuj swoją wiedzę na temat mieszanych okresów warunkowych.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij puste miejsca w zdaniach mieszanych okresach warunkowych (Typ 3 + Typ 2).

 1. If I __________ (have) more time, I __________ (read) more books.
 2. Irene __________ (be) happier if she __________ (choose) a different career path.
 3. If they __________ (invite) us, we __________ (attend) their wedding.
 4. He __________ (not be) late if he __________ (set) his alarm earlier.
 5. If it __________ (snow) tomorrow, schools __________ (close).
 6. If I __________ (know) about the sale, I __________ (buy) a new laptop.
 7. Anna __________ (feel) better if she __________ (take) some time off work.
 8. If you __________ (study) harder, you __________ (get) better grades.
 9. Peter __________ (feel) more confident if he __________ (practice) more often.
 10. If it __________ (rain), we __________ (stay) indoors.
 11. If Monica __________ (call) earlier, we __________ (have) time to prepare.
 12. My friends __________ (be) more successful if they __________ (invest) in better equipment.
 13. If I __________ (not forget) my passport, we __________ (travel) to Europe.
 14. If they __________ (offer) me the job, I __________ (accept) it gladly.
 15. If she __________ (know) the truth, she __________ (forgive) him.

Ćwiczenie 2

Przetłumacz poniższe zdania z polskiego na angielski:

 1. Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym nowy samochód.
 2. Gdyby ona była bardziej wyrozumiała, nie mielibyśmy tych problemów.
 3. Jeśli nie zaczniecie wcześniej, nie zdążycie na czas.
 4. Gdybym miał więcej szczęścia, wygrałbym loterię.
 5. Gdyby nie było deszczu, poszlibyśmy na spacer.
 6. Gdybyśmy byli bardziej zorganizowani, zakończylibyśmy projekt wcześniej.
 7. Gdybyś mniej pracował, byłbyś mniej zestresowany.
 8. Jeśli byśmy wiedzieli wcześniej, uniknęlibyśmy tej sytuacji.
 9. Gdyby ona nie była tak uparta, nie mielibyśmy takich problemów.
 10. Gdybyście byli gotowi na zmiany, łatwiej byłoby wam się przystosować.
 11. Jeśli nie zapomniałbyś o moich urodzinach, byłabym wdzięczna.
 12. Gdyby mieli więcej czasu, podróżowalibyśmy częściej.
 13. Jeśli byliby bardziej zorganizowani, nie popełnialiby tylu błędów.
 14. Gdyby nie on, nikt by na to nie zgodził.
 15. Gdyby wczoraj nie padało, poszlibyśmy na piknik.

Ćwiczenie 3

Odpowiedz na poniższe pytania, używając mieszanych okresów warunkowych.

 1. If you had gone to bed earlier, would you feel more energetic now?
 2. If she had saved more money, would she be able to buy a new car now?
 3. If they had studied harder, would they have better grades now?
 4. If he hadn't eaten so much, would he feel sick now?
 5. If we had known about the party, would we have attended it?
 6. If I had taken the train, would I have arrived on time?
 7. If she hadn't missed the flight, would she be here now?
 8. If we had planned better, would we be stressed now?
 9. If he had practiced more, would he play better now?
 10. If they had invested wisely, would they be rich now?

Odpowiedzi

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. had, would read
 2. would be, had chosen
 3. invite, would attend
 4. wouldn't be, had set
 5. snows, will close
 6. had known, would have bought
 7. would feel, had taken
 8. study, would get
 9. would feel, practiced
 10. rains, will stay
 11. had called, would have had
 12. would be, had invested
 13. hadn't forgotten, would have traveled
 14. had offered, would have accepted
 15. knew, would forgive

Ćwiczenie 2

 1. If I had more money, I would buy a new car.
 2. If she were more understanding, we wouldn't have these problems.
 3. If you don't start earlier, you won't make it on time.
 4. If I were luckier, I would win the lottery.
 5. If it hadn't rained, we would have gone for a walk.
 6. If we were more organised, we would finish the project sooner.
 7. If you worked less, you would be less stressed.
 8. If we had known earlier, we would have avoided this situation.
 9. If she weren't so stubborn, we wouldn't have these problems.
 10. If you were ready for changes, it would be easier for you to adapt.
 11. If you hadn't forgotten my birthday, I would be grateful.
 12. If they had more time, they would travel more often.
 13. If they were more organised, they wouldn't make so many mistakes.
 14. If not for him, nobody would have agreed to this.
 15. If it hadn't been raining yesterday, we would have gone for a picnic.

Ćwiczenie 3

 1. Yes, if I had gone to bed earlier, I would feel more energetic now.
 2. Yes, if she had saved more money, she would be able to buy a new car now.
 3. Yes, if they had studied harder, they would have better grades now.
 4. No, if he hadn't eaten so much, he wouldn't feel sick now.
 5. Yes, if we had known about the party, we would have attended it.
 6. Yes, if I had taken the train, I would have arrived on time.
 7. Yes, if she hadn't missed the flight, she would be here now.
 8. No, if we had planned better, we wouldn't be stressed now.
 9. Yes, if he had practiced more, he would play better now.
 10. Yes, if they had invested wisely, they would be rich now.

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.