ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Liczebniki porządkowe - ćwiczenia

Liczebniki porządkowe (ordinal numbers) stosujemy w angielskim gdy mówimy o kolejności, określenia pozycji czy kolejności zdarzeń, np. Monika była pierwsza (Monica was first). Liczebników porządkowych używamy przy dacie, do określenia dnia miesiąca, np 10. czerwca (Tenth June).

Liczebniki porządkowe ćwiczenia pdf

Liczebniki porządkowe tworzymy poprzez dodanie końcówki - "th" do liczebnika głównego, np. six (sześć) - sixth (szósty). Wyjątkami są tutaj:

1 - one (jeden) - first (pierwszy)

2 - two (dwa) - second (drugi)

3 - three (trzy) - third (trzeci)

Liczebniki porządkowe stanowią wyzwanie dla użytkowników języka pod względem wymowy oraz pisowni, jak np. (13) thirteen (trzynaście) - thirteeenth (trzynasty).

Wykonajmy szereg ćwiczeń, aby pozbyć się wszelkich wątpliwości co do właściwego zapisu i kontekstu liczebników porządkowych.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przetłumacz poniższe zdania z języka polskiego na angielski, zachowując odpowiednią formę liczebnika porządkowego.

 1. Już trzeci raz byłem w Paryżu. Jestem zachwycony.
 2. Podczas wizyty w Londynie zwiedziłem British Museum, które było na trzecim miejscu mojej listy.
 3. Jestem bardzo zadowolony z piątego miejsca.
 4. Moja siostra skończyła na drugim miejscu w biegu.
 5. Napiszę ci e-mail po raz setny, jeśli nie odpowiesz.
 6. To jest dziesiąty odcinek ulubionego serialu.
 7. Poleciałem samolotem po raz czwarty w tym roku.
 8. Podczas konkursu zdobyła pierwsze miejsce.
 9. To jest dwutysięczny odcinek mojego ulubionego programu telewizyjnego Discovery.
 10. Zrobiłeś to trzeci raz z rzędu. Naprawdę mam dosyć.
 11. To było moje pierwsze zwycięstwo w zawodach.
 12. W kolejce czekałem na dziesiąte miejsce.
 13. Napiszę ci e-mail po raz setny, jeśli nie odpowiesz.
 14. Podczas wizyty w Londynie zwiedziłem British Museum, które było na trzecim miejscu mojej listy.
 15. To jest dwutysięczny odcinek mojego ulubionego programu telewizyjnego.
 16. Właśnie kupiłem setny egzemplarz tej książki.

Ćwiczenie 2

Uzupełnij luki w poniższych zdaniach, używając odpowiednich liczebników porządkowych z nawiasów.

 1. She finished _____ in the marathon. (2)
 2. This is the _____ time I've read this book. (5)
 3. We were seated in the _____ row at the concert. (7)
 4. Damian came _____ in the spelling bee competition. (3)
 5. Is the Eiffel Tower the _____ tallest structure in the world. (1)
 6. It was the _____ goal of the match. Unbelievable! (9)
 7. She came ________ in the national swimming competition. (4)
 8. The marathon runner crossed the finish line ________. (8)
 9. Today is their ________ wedding anniversary. (20)
 10. We visited the museum on the ________ of June. (11)
 11. He finished the race ________ out of a total of 50 participants. (15)
 12. This is the ________ time I've been to this restaurant. (6)

Ćwiczenie 3

Popraw błędy w poniższych zdaniach dotyczące pisowni liczebników porządkowych.

 1. He finished on the thirth place in the race.
 2. The movie will be released on twelveth of October.
 3. This is the nineteeth time I've seen this play.
 4. She won the two prize in the photography competition.
 5. We sat in the fiveth row during the concert.

Ćwiczenie 4

Zapisz słownie poniższe daty. Podaj angielski zapis dla KAŻDEGO liczebnika, nie tylko porządkowego.

 1. 14 stycznia 2023
 2. 7 marca 2022
 3. 30 listopada 2024
 4. 18 kwietnia 2023
 5. 1 czerwca 2022
 6. 19 sierpnia 1984
 7. 21 października 2000
 8. 24 grudnia 1906
 9. 13 lutego 3 lata temu
 10. 12 kwietnia 2022

Ćwiczenie 5

Uzupełnij zdania odpowiednimi liczebnikami porządkowymi. Upewnij się, że wybierasz poprawny liczebnik porządkowy na podstawie podanego liczebnika głównego.

 1. _______________ president of the United States (45)
 2. _______________ wife of Henry VIII (2)
 3. _______________ planet from the Sun (4)
 4. _______________ largest country in the world by land area (2)
 5. _______________ book of the Bible (1)
 6. _______________ element on the periodic table (79)
 7. _______________ tallest mountain in the world (1)
 8. _______________ letter of the English alphabet (26)
 9. _______________ season of the year (3)
 10. _______________ month of the Gregorian calendar (12)
POBIERZ W WERSJI PDF 

ODPOWIEDZI

Ćwiczenie 1

 1. I've been to Paris for the third time. I am delighted.
 2. During my visit to London, I visited the British Museum, which was third on my list.
 3. I'm very happy with the fifth place.
 4. My sister finished in second place in the race.
 5. I will email you for the hundredth time if you don't respond.
 6. This is the tenth episode of my favourite TV series.
 7. I flew by plane for the fourth time this year.
 8. She won first place in the competition.
 9. This is the two thousandth episode of my favourite TV show Discovery.
 10. You did it for the third time in a row. I'm really fed up.
 11. It was my first victory in a competition.
 12. I waited for the tenth place in line.
 13. I will email you for the hundredth time if you don't respond.
 14. During my visit to London, I visited the British Museum, which was third on my list.
 15. This is the two thousandth episode of my favourite TV show.
 16. I have just bought the hundredth copy of this book.

Ćwiczenie 2

 • second
 • fifth
 • seventh
 • third
 • first
 • ninth
 • fourth
 • eighth
 • twentieth
 • eleventh
 • fifteenth
 • sixth

Ćwiczenie 3

 1. He finished on the third place in the race.
 2. The movie will be released on the twelfth of October.
 3. This is the nineteenth time I've seen this play.
 4. She won the second prize in the photography competition.
 5. We sat in the fifth row during the concert.

Ćwiczenie 4

 1. 14 stycznia 2023 - fourteenth January twenty twenty-three
 2. 7 marca 2022 - seventh March twenty twenty-two
 3. 30 listopada 2024 - thirtieth November twenty twenty-four
 4. 18 kwietnia 2023 - eighteenth April twenty twenty-three
 5. 1 czerwca 2022 - first June twenty twenty-two
 6. 19 sierpnia 1984 - nineteenth August nineteen eighty-four
 7. 21 października 2000 - twenty-first October two thousand
 8. 24 grudnia 1906 - twenty-fourth December nineteen hundred and six
 9. 13 lutego 3 lata temu - thirteenth February three years ago
 10. 12 kwietnia 2022 - twelfth April twenty twenty-two

Ćwiczenie 5

 1. Forty-fifth
 2. Second
 3. Fourth
 4. Second
 5. First
 6. Seventy-ninth
 7. First
 8. Twenty-sixth
 9. Third
 10. Twelfth
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.