ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Liczebniki inne - ćwiczenia

Skuteczna komunikacja w języku angielskim wymaga znakomitej zdolności liczebników. Wykorzystujemy je w różnych obszarach komunikacji. Oto kilka głównych:

Liczebniki główne: aby podać ilość lub ilość rzeczy, ludzi, zwierząt, itp. np. "five stars" (pięć gwiazdek);

Data i czas: np. "June 10th" (10 czerwca), "2023" (dwa tysiące dwadzieścia trzy), oraz czasu, np. "3:30" (trzy trzydzieści), "6:45 pm"

Długość, pojemność, waga: np. "five inches" (pięć cali), "a pint of beer" (kwarta piwa), "ten pounds" (dziesięć funtów).

Kolejność i porządek: np. "first" (pierwszy), "second" (drugi), "third" (trzeci), "last" (ostatni).

Procenty i ułamki: np. "50%" (pięćdziesiąt procent), oraz ułamków, np. "1/4" (jedna czwarta), "3/5" (trzy piąte).

Liczebniki porządkowe: np. "the 10th book" (dziesiąta książka), "the 3rd chapter" (trzecie rozdział).,

Kolekcje i grupy: np. "a pair of shoes" (para butów), "a bunch of flowers" (bukiet kwiatów), "a dozen eggs" (tuzin jajek).

Ceny i wartości: np. "twenty dollars" (dwadzieścia dolarów), "a hundred pounds" (sto funtów).

Liczebniki prędkości, odległości, wagi, pojemności - testy do rozwiązywania

Nasz zestaw ćwiczeń “Liczebniki inne ćwiczenia pdf” pozwoli Ci samodzielnie sprawdzić, jak dobrze rozumiesz to zagadnienie. Po prostu pobierz testy na komputer, wydrukuj je i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. Zanim to zrobisz, odśwież wiedzę na temat liczebników i kontekstów, w których są używane na stronie www.speak-up.pl w zakładce Inne liczebniki w języku angielskim - Speak Up (speak-up.pl).

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przetłumacz poniższe zdania z polskiego na angielski, używając odpowiednich liczebników.

 1. Na stole leży pięć książek.
 2. Mecz trwał 2 godziny i skończył się wynikiem 15:0
 3. Moja siostra ma trzy koty.
 4. Kupiłem dzisiaj czterdzieści jabłek. Byłem pierwszy w kolejce.
 5. W tej szklance jest dwieście mililitrów soku.
 6. Samochód porusza się z prędkością osiemdziesiąt kilometrów na godzinę.
 7. Nasz hotel jest oddalony o dwieście metrów od plaży.
 8. Musimy przekroczyć rzekę, która ma trzydzieści pięć metrów szerokości.
 9. Na stole stoi sześć butelek wina.
 10. Zespół muzyczny zagrał osiemdziesiąt pięć piosenek podczas koncertu.
 11. Z tej fontanny płynie tysiąc galonów wody dziennie.
 12. Jego nowy samochód osiąga prędkość dwustu mil na godzinę.
 13. W pudle znajduje się dziesięć funtów pomarańczy.
 14. Na budowie pracuje dwudziestu pięciu robotników.
 15. To jest trzeci raz, gdy próbuję to zrobić.
 16. Wszyscy pasażerowie muszą zebrać się na peronie numer osiem.

Ćwiczenie 2

Uporządkuj angielskie zwroty zgodnie z prawdą przypisując „a, b, c…” przy tłumaczeniu. Jeśli dane wyrażenie jest poprawne napisz „OK”.

a) Once a week 1. __ raz na dwa tygodnie
b) Twice a month 2. __ dwa razy w miesiącu
c) Three times a day 3. __ trzy razy dziennie
d) Every hour 4. __ co drugi tydzień
e) Four times a year 5. __ cztery razy w roku
f)Once every two weeks 6. __ raz w tygodniu
g) Every other day 7. __ dwa razy w roku
h) Every second week 8. __ co godzinę
i) Twice a year 9. __ co drugi dzień
j) One time 10. __ jeden raz

Ćwiczenie 3

 1. 1 kilometre = _____ metres
one thousand
one hundred
 1. 1 litre = _____ millilitres

one thousand

one hundred

 1. 1 gram = _____ kilograms

one thousand

thousands

one thousandth

 1. 500 grams = _____ kilograms

0.5 kilograms = half a kilogram

0.05 kilograms = five hundred grams

0.005 kilograms = five grams

Ćwiczenie 4

Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi liczebnikami angielskimi, biorąc pod uwagę brytyjski system miar:

 1. One ____________ is equal to 16 ounces.
 2. The swimming pool is 50 ____________ long.
 3. He can run at a speed of 10 ____________ per hour.
 4. In a ____________ there are 4 quarts.
 5. The weight limit for the package is 30 ____________.
 6. The airplane's cruising speed is 500 ____________ per hour.
 7. A ____________ is equivalent to 3 feet.
 8. She weighs 120 ____________.
 9. The capacity of the tank is 2 ____________.
 10. He is 6 ____________ tall.

Odpowiedzi

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. There are five books on the table.
 2. The match lasted two hours and the score was fifteen to love.
 3. My sister has three cats.
 4. I bought forty apples today. I was first waiting in line.
 5. There are two hundred milliliters of juice in this glass.
 6. The car is moving at a speed of eighty kilometers per hour.
 7. Our hotel is two hundred meters away from the beach.
 8. We need to cross the river, which is thirty-five meters wide.
 9. There are six bottles of wine on the table.
 10. The band played eighty-five songs during the concert.
 11. The fountain flows with one thousand gallons of water per day.
 12. His new car reaches a speed of two hundred miles per hour.
 13. There are ten pounds of oranges in the box.
 14. There are twenty-five workers at the construction site.
 15. This is the third time I'm trying to do it.
 16. All passengers must gather at platform number eight.

Ćwiczenie 2

a-6; b-OK; c-OK; d-8; e-5; f-1; g-9; h-4; i-7; j-OK

Ćwiczenie 3

 1. One thousand
 2. One thousand
 3. one thousandth
 4. Half a kilogram

Ćwiczenie 4

 1. pound
 2. yards
 3. miles
 4. gallon
 5. pounds
 6. miles
 7. yard
 8. pounds
 9. gallons
 10. feet

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.