ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Liczebniki główne - ćwiczenia

Czy w języku angielskim 2+2 = 4? (czyli two plus two is four?). Oczywiście, wynik jest identyczny. Liczby to jeden z ważnych elementów języka angielskiego. Bez znajomości liczebników nie sposób liczyć, mówić o czasie, określać ilości lub opisywać kolejność. W języku angielskim liczebniki główne to cardinal numbers. Liczebniki główne są używane do określania ilości lub liczby przedmiotów, ludzi lub zwierząt, podczas gdy np. liczebniki porządkowe służą do określania kolejności. W tym artykule skupiamy się na liczebnikach głównych. Oto zestaw ćwiczeń, które pomogą opanować ich właściwe użycie.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przeczytaj poniższe zdania i wybierz właściwy liczebnik główny:

 1. There are _____ dogs in the park. (two / second)
 2. I have _____ brothers and _____ sisters. (three / five)
 3. She ate _____ cookies. (ten / third)
 4. He has _____ cars. (four / fourth)
 5. We need _____ chairs for the party. (twelve / third)
 6. _____ students passed the exam. (fifteen / fifth)
 7. They have been married for _____ years. (twenty / second)
 8. There are _____ people in the room. (thirty / third)
 9. I caught _____ fish. (five / fifteenth)
 10. She has _____ pencils in her pencil case. (eight / eighty)

Ćwiczenie 2

UŻYCIE LICZEBNIKÓW GŁÓWNYCH W PRZYPADKACH SPECJALNYCH

Przeczytaj poniższe zdania i wybierz właściwą opcję:

 1. She has _____ children. (no / none)
 2. He was the _____ person to arrive. (first / one)
 3. There are _____ days in a week. (seven / seventh)
 4. I drank _____ cups of coffee this morning. (many / three)
 5. I have been to Paris _____ times. (few / three)
 6. There were _____ people at the concert. (a lot / many)
 7. She has _____ money in her bank account. (little / a little)
 8. He was absent _____ times this month. (few / several)
 9. She has _____ cats. (a few / few)
 10. They have been married for _____ years. (a few / several)

Ćwiczenie 3

 1. Zapisz poniższe liczby w centymetrach:

  35

  78

  104

 2. Zapisz poniższe liczby w gramach:

  500

  250

  1000

 3. Zapisz poniższe liczby w dolarach amerykańskich:

  100

  20

 4. Zapisz poniższe liczby w funtach brytyjskich:

  5

  50

  100

 5. Zapisz poniższe liczby w calach:

  15

  25

Ćwiczenie 4

Ćwiczenie w języku angielskim. Wykonaj polecenia a w przypadku trudności skorzystaj z klucza poniżej.

 1. Write out the number 12 in words. ..................................................................
 2. What is the value of 3 squared? ..................................................................
 3. Write out the number 1,000 in words. ..................................................................
 4. What is the product of 8 and 5? ..................................................................
 5. What is the sum of 2, 4, and 6? ..................................................................
 6. Write out the number 1,000,000 in words. ..................................................................
 7. What is the value of 10 divided by 2? ..................................................................
 8. Write the number 45 in words. ..................................................................
 9. What is the square root of 64? ..................................................................
 10. What is the difference between 500 and 250?..................................................................
 11. Write out the number 10,000 in words. ..................................................................

Ćwiczenie 5

Wypełnij poniższe zdania odpowiednią liczbą wyrażoną w języku angielskim (one, two, three thousand, one million), by opisać kwotę podaną w dolarach amerykańskich i euro:

 1. 10,000 USD is _____ million dollars.
 2. 1,000,000 EUR is _____ million euros.
 3. 5,000 USD is _____ thousand dollars.
 4. 750,000 EUR is _____ million euros.
 5. 20,000 USD is _____ thousand dollars.
 6. 2,000,000 EUR is _____ million euros.
 7. 2,500 USD is _____ thousand dollars.
 8. 250,000 EUR is _____ thousand euros.
 9. 100,000 USD is _____ hundred thousand dollars.
 10. 5,000,000 EUR is _____ million euros.

Ćwiczenie 6

UŻYCIE LICZEBNIKÓW GŁÓWNYCH W KONTAKCIE Z WŁAŚCIWYM PRZYMIOTNIKIEM

Przeczytaj poniższe zdania i uzupełnij poprawnym słowem:

 1. She has _____ (two / second) children.
 2. They have _____ (few / little) time to finish the project.
 3. We need to buy _____ (a / one) new car.
 4. The movie lasts _____ (two / second) hours.
 5. I ate _____ (three / third) slice of pizza.
 6. He has _____ (a few / several) good friends.
 7. The recipe requires _____ (a / one) cup of sugar.
 8. They have _____ (many / much) things to do.
 9. She gave me _____ (a few / several) options to choose from.
 10. He needs _____ (a / one) week to complete the task.
POBIERZ W WERSJI PDF 

Odpowiedzi

Ćwiczenie 1

 1. two
 2. three five
 3. ten 
 4. four
 5. twelve 
 6. fifteen
 7. twenty
 8. thirty
 9. fifteen
 10. eight

Ćwiczenie 2

 1. no
 2. first
 3. seven
 4. three
 5. three 
 6. many
 7. little
 8. several
 9. a few
 10. several

Ćwiczenie 3

 1. thirty-five centimeters, seventy-eight centimeters, one hundred and four centimeters,
 2. five hundred grams, two hundred fifty grams, one thousand grams,
 3. one hundred US dollars, twenty US dollars,
 4. five British pounds, fifty British pounds, one hundred British pounds
 5. fifteen inches, twenty inches, twenty-five inches

Ćwiczenie 4

 1. Przepisz liczbę 12 słownie. Odpowiedź: twelve
 2. Jaka jest wartość liczby 3 do kwadratu? Odpowiedź: nine
 3. Przepisz liczbę 1,000 słownie. Odpowiedź: one thousand
 4. Jaki jest iloczyn liczb 8 i 5? Odpowiedź: forty
 5. Jaka jest suma liczb 2, 4 i 6? Odpowiedź: twelve
 6. Przepisz liczbę 1,000,000 słownie. Odpowiedź: million
 7. Jaka jest wartość ilorazu liczb 10 i 2? Odpowiedź: five
 8. Przepisz liczbę 45 słownie. Odpowiedź: forty-five
 9. Jaka jest pierwiastek kwadratowy z liczby 64? Odpowiedź: eight
 10. Jaka jest różnica między liczbami 500 i 250? Odpowiedź: two hundred and fifty
 11. Przepisz liczbę 10,000 słownie. Odpowiedź: ten thousand

Ćwiczenie 5

 1. ten
 2. one
 3. five
 4. seven and a half
 5. twenty
 6. two
 7. two and a half 
 8. two hundred and fifty
 9. one hundred
 10. five

Ćwiczenie 6

 1. two
 2. little
 3. a
 4. two 
 5. third
 6. several
 7. one
 8. many
 9. several 
 10. one


POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.