ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Future Simple, to be going to i Present Continuous - porównanie - ćwiczenia

O przyszłości możemy mówić w języku angielskim na wiele różnych sposobów. Trzy najczęściej stosowane w tym celu struktury gramatyczne to: Future Simple, “to be going to” oraz Present Continuous. Aby przypomnieć sobie zasady ich używania, wejdź na www.speak-up.pl w zakładkę Gramatyka j. angielski.

Porównanie czasów Future Simple, to be going to i Present Continuous - testy do rozwiązywania

Nasze testy na porównanie czasów Future Simple, Present Continuous i “to be going to” zawierają ćwiczenia, które pozwolą Ci zrozumieć różnice w zastosowaniu tych konstrukcji. Po prostu pobierz je, wydrukuj i rozwiąż, a następnie samodzielnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Wybierz poprawną opcję.

 1. I’m so tired. I think I will watch / am going to watch / am watching some Netflix.
 2. Jessica will get married / is going to get married / is getting married in August.
 3. Leave our house or we will call / are going to call / are calling the police.
 4. Mark isn’t going on holidays this year. He will buy / is going to buy / is buying a new car soon and he needs money.
 5. Look at those cars! They will crash / are going to crash / are crashing!
 6. I need to send some important documents. I will order / am going to order / am ordering a courier. 
 7. Mike will take / is going to take / is taking an important exam at the end of the year, so he will study / is going to study / is studying hard next semester. 
 8. Let me help you! I will carry / am going to carry / am carrying some of the boxes!
 9. I’m sure Sue will win / is going to win / is winning the competition.
 10. Don’t be late! We will leave / are going to leave / are leaving at 8 o’clock sharp and we will meet / are going to meet / are meeting John and Mary at 8.30. Everything is planned in the smallest detail. 

Ćwiczenie 2

Uzupełnij luki czasownikami w nawiasach w poprawnej formie.

 1. I’ve decided! I ____________________ (study) economics.
 2. Mother ____________________ (not cook) today. She is too busy.
 3. Don’t worry about the shopping. I ____________________ (do) it if you have no time.
 4. Representatives of both companies ____________________ (meet) tomorrow to discuss the conditions of cooperation.
 5. Alice has bought some apples. She ____________________ (bake) an apple cake.
 6. ____________________ (you/help) me with the homework, please?
 7. When ____________________ (Peter/propose) to Ellie? I know he already has a ring!
 8. I’m sorry but we ____________________ (not come) to your party today. My husband is not feeling well.
 9. Tom ____________________ (not do) anything special tonight. Why don’t we visit him?
 10. The boys are fighting over a toy. ____________________ (they/cry)?

Ćwiczenie 3

Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.

 1. ____________________ (Co zamierzasz zrobić) when the summer is over?
 2. ____________________ (Oni nie kończą) the project. They are still working on it
 3. I’m cold. I think ____________________ (napiję się) some hot tea.
 4. Do you think ____________________ (że jutro będzie padać?)
 5. Mark’s bicycle is broken but ____________________ (nie zamierza go naprawiać).
 6. The Browns ____________________ (sprzedają) their house. There is the “FOR SALE” sign in front of the building. 
 7. Do you think John ____________________ (zda egzamin)
 8. My mobile phone doesn’t work. ____________________ (Zamierzam wysłać go) for warranty repair.
 9. If you learn more, ____________________ (nie oblejesz) the test.
 10. I can’t go to the cinema tonight. ____________________ (Pracuję).

Ćwiczenie 4

Popraw błędy w poniższych zdaniach.

 1. Amanda will get married on Saturday.

  ___________________________________________________________________

 2. What they going to do now?

  ___________________________________________________________________

 3. Don’t worry. I am picking up the children from school if that’s necessary.

  ___________________________________________________________________

 4. I’m sure the children will loving the presents.

  ___________________________________________________________________

 5. A: Why are you carrying the bucket? B: I will water the vegetables in the garden.

  ___________________________________________________________________

 6. A: What are your plans for the weekend? B: I don’t have any. Probably I’m just resting and read a book.

  ___________________________________________________________________

 7. When I grow up I am going to be a vet.

  ___________________________________________________________________

 8. It’s my friend’s eighteenth birthday tomorrow. She will have a party for thirty people.

  ___________________________________________________________________

 9. Are you going to help me clean the house, please?

  ___________________________________________________________________

 10. Watch out! That tree is going fall!

  ___________________________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Future Simple, to be going to i Present Continuous- klucz

Ćwiczenie 1

 1. will watch
 2. is getting married
 3. will call 
 4. is going to buy
 5. are going to crash
 6. am going to order 
 7. is taking, is going to study 
 8. will carry 
 9. will win
 10. are leaving, are meeting 

Ćwiczenie 2

 1. am going to study
 2. isn’t going to cook
 3. will do
 4. are meeting
 5. is going to bake
 6. Will you help me
 7. is Peter going to propose
 8. won’t come
 9. isn’t doing
 10. Are they going to cry

Ćwiczenie 3

 1. What are you going to do
 2. They aren’t finishing
 3. I will drink
 4. it will rain tomorrow
 5. he isn’t going to repair/fix/mend it
 6. are selling
 7. will pass the exam
 8. I’m going to send it
 9. you won’t fail
 10. I’m working

Ćwiczenie 4 

 1. Amanda is getting married on Saturday.
 2. What are they going to do now?
 3. Don’t worry. I will pick up the children from school if that’s necessary.
 4. I’m sure the children will love the presents.
 5. A: Why are you carrying the bucket? B: I’m going to water the vegetables in the garden.
 6. A: What are your plans for the weekend? B: I don’t have any. Probably I’ll just rest and read a book.
 7. When I grow up I will be a vet.
 8. It’s my friend’s eighteenth birthday tomorrow. She’s having a party for thirty people.
 9. Will you help me clean the house, please?
 10. Watch out! That tree is going to fall!

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.