ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Porównanie Future Simple i Future Continuous - ćwiczenia

Nie zawsze łatwo jest zdecydować, który czas przyszły wybrać - Future Simple czy Future Continuous. Jeśli nie jesteś pewien, jakie zasady rządzą stosowaniem tych dwóch konstrukcji gramatycznych, zajrzyj na www.speak-up.pl do zakładki Gramatyka

Porównanie czasów Future Simple i Future Continuous - testy do rozwiązywania

Nasze ćwiczenia na porównanie czasów Future Simple i Future Continuous pozwolą Ci przećwiczyć różnicę w ich użyciu. Pobierz nasz zestaw, rozwiąż go i samodzielnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Wybierz poprawną opcję.

 1. Wait for me in front of the cinema. I promise I won’t arrive / won’t be arriving late.
 2. On Saturday at 5 am the children will sleep / will be sleeping.
 3. What will John do / will John be doing if his plan doesn’t work?
 4. A: “I can’t find my glasses.” B: “Wait, I will help / will be helping find them.
 5. I hope it won’t rain / won’t be raining when we arrive.
 6. Where will we meet / will we be meeting before the trip?
 7. Don’t call Ann now. She will study / she will be studying.
 8. At this time tomorrow we will sunbathe / will be sunbathing on a beautiful beach in Spain.
 9. Will you lend / will you be lending me some money, please? 
 10. When we come back Jackie will cook / will be cooking dinner. 

Ćwiczenie 2

Uzupełnij luki czasownikami w nawiasach w poprawnej formie.

 1. Janet _______________________ (not stay) with us for long. Only a few weeks.
 2. The soldiers _______________________ (help) the people escape the flooded area all night. 
 3. I’ve missed the bus. I _______________________ (have to wait) for the next one.
 4. Winter is coming. We _______________________ (prepare) our garden for it soon.
 5. _______________________ (you / tidy) the bathroom, please?
 6. When you visit me, I _______________________ (prepare) something delicious to eat.
 7. Why don’t you visit us tonight? We _______________________ (not do) anything particular.
 8. Alice says she _______________________ (never understand) her manager’s decision. 
 9. When _______________________ (the mechanic / finally / fix) our car?
 10. Road workers _______________________ (fix) our street all day tomorrow.

Ćwiczenie 3

Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.

 1. My dad _______________________ (będzie pracował) in the garden all morning.
 2. _______________________ (Czy będziesz używał) your laptop now?
 3. Go straight to Mr Black’s office. _______________________ (Będzie czekał na ciebie).
 4. I’ve lost a lot of weight and changed the colour of my hair recently. I’m afraid aunt Lucy _______________________ (nie rozpozna mnie) at the airport.
 5. _______________________ (Czy pomożesz mi) do my English homework?
 6. From seven till eight Mary _______________________ (będzie spacerować) with her dog in a park.
 7. The students _______________________ (będą uczyć się) for the final exams all semester.
 8. If you promise to keep it a secret, _______________________ (powiem ci coś) shocking.
 9. _______________________ (Nie powiem) anyone about your problems, I promise.
 10. _______________________ (Co będziecie robić) tomorrow at 8 am?

Ćwiczenie 4 

Znajdź i popraw błędy w zdaniach. Uwaga! Niektóre zdania są poprawne!

 1. Tony says he will be studying medicine when he finishes high school.

  ___________________________________________________________________

 2. In a few minutes Ellen will giving a performance.

  ___________________________________________________________________

 3. Our children will be decorate the Christmas tree all afternoon.

  ___________________________________________________________________

 4. I will call you as soon as I get home.

  ___________________________________________________________________

 5. The politicians will be debating between 9 and 11 am.

  ___________________________________________________________________

 6. Will you be taking the dog for a walk, please?

  ___________________________________________________________________

 7. I hope the sun will shine when I get to Greece.

  ___________________________________________________________________

 8. Be careful or you will be trip over the rocks.

  ___________________________________________________________________

 9. If you are hugry, I’ll make some sandwiches.

  ___________________________________________________________________

 10. I’m so tired. I think I’ll be just watch a few episodes of my favourite show.

  ___________________________________________________________________

 

POBIERZ W WERSJI PDF 

Future Simple i Future Continuous - klucz

Ćwiczenie 1

 1. won’t arrive
 2. will be sleeping
 3. will John do
 4. will help
 5. won’t be raining
 6. will we meet
 7. she will be studying
 8. will be sunbathing
 9. Will you lend
 10. will be cooking

Ćwiczenie 2

 1. won’t be staying long
 2. will be helping
 3. will have to wait
 4. will be preparing
 5. Will you tidy
 6. will prepare
 7. won’t be doing
 8. will never understand
 9. will the mechanic finally fix
 10. will be fixing

Ćwiczenie 3

 1. will be working
 2. Will you be using
 3. He will be waiting
 4. won’t recognize
 5. Will you help me
 6. will be walking
 7. will be learning/studying
 8. I will tell you something
 9. I won’t tell
 10. What will you be doing

Ćwiczenie 4 

 1. Tony says he will study medicine when he finishes high school.
 2. In a few minutes Ellen will be giving a performance.
 3. Our children will be decorating the Christmas tree all afternoon.
 4. zdanie poprawne
 5. zdanie poprawne
 6. Will you take the dog for a walk, please?
 7. I hope the sun will be shining when I get to Greece.
 8. Be careful or you will trip over the rocks.
 9. zdanie poprawne
 10. I’m so tired. I think I’ll just watch a few episodes of my favourite show.


POBIERZ W WERSJI PDF 


 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.