ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Drugi okres warunkowy - ćwiczenia

"Gdybym był bogaty, to byłbym szczęśliwy".

"Gdybym był Tobą, dałbym sobie z tym spokój".

"Co byś zrobił, gdybyś wiedział, co ona tak naprawdę myśli o tobie"?

Dokładnie, tak właśnie wygląda drugi okres warunkowy w języku angielskim, którego używamy do wyrażania bardzo hipotetycznych sytuacji. Są one mało prawdopodobne lub nierealne w teraźniejszości lub przyszłości. Struktura tego typu zdań wygląda następująco:

If-clause (warunek): if + podmiot + czasownik w czasie przeszłym prostym (Simple Past)

Main clause (wynik): podmiot + would + forma podstawowa czasownika

Przykład:

If I won the lottery, I would buy a new car.

Gdybym wygrał na loterii, kupiłbym nowy samochód.

Kiedy drugi okres warunkowy

Drugi okres warunkowy wyraża stany hipotetyczne i stanowi dosyć duże wyzwanie dla uczącego z powodu następujących problematycznych kwestii:

 1. Użycie czasu przeszłego w if-clause nie oznacza przeszłości, lecz stan hipotetyczny.
 2. Rozróżnienie między drugim a trzecim okresem warunkowym, gdzie drugi okres dotyczy obecnych lub przyszłych sytuacji nierealnych, a trzeci dotyczy przeszłości.
 3. Zastosowanie "were" zamiast "was" dla wszystkich osób w if-clause, szczególnie w formalnym angielskim, np. "If I were you..."

Drugi okres warunkowy ćwiczenia pdf

Ćwiczenia na drugi okres warunkowy w angielskim pozwolą ci swobodnie komunikować się w sytuacjach hipotetycznych. Trzeba to przećwiczyć dlatego dobrze, że tutaj jesteś. Nasz zestaw ćwiczeń to doskonała pomoc w samodzielnej nauce. Pobierz dokument, wydrukuj i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. Zanim to zrobisz, odśwież teorię. Wejdź na www.speak-up.pl/gramatyka i usystematyzuj swoją wiedzę na temat drugiego okresu warunkowego.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Przetłumacz poniższe zdania na angielski.

 1. Janek czytałby więcej książek, gdyby miał więcej czasu.
 2. Gdybyś była tutaj, pomogłabyś mi z zadaniem.
 3. Poszlibyśmy na spacer, gdyby nie padał deszcz.
 4. Gdyby Sara znała odpowiedź, powiedziałaby nam.
 5. Kupiliby nowy dom, gdyby mieli więcej pieniędzy.
 6. Gdyby Tom umiał pływać, poszedłby z nami na basen.
 7. Świętowalibyśmy całą noc, gdybyśmy wygrali ten mecz.
 8. Gdyby ona potrafiła gotować, przygotowałaby obiad.
 9. Odwiedzaliby nas częściej, gdyby oni mieszkali bliżej.
 10. Gdybym znał go lepiej, zaprosiłbym go na imprezę.

Ćwiczenie 2

Dopasuj początki zdań z ich odpowiednimi zakończeniami.

 1. If you studied more, ___
 2. If he were the president, ___
 3. If it were warmer today, ___
 4. If I had her email, ___
 5. If we knew how to dance, ___
 6. If she were here right now, ___
 7. If they had a bigger house, ___
 8. If I were rich, ___
 9. If you were in my situation, ___
 10. If it were not raining, ___
 1. we would go to the beach.
 2. he would make a lot of changes.
 3. I would send her a message.
 4. you would understand.
 5. we would be at the party.
 6. I would buy a yacht.
 7. you would pass the exam.
 8. she would help us solve this.
 9. they would host the family reunion.
 10. we would travel around the world.

Ćwiczenie 3

Uzupełnij luki w poniższych zdaniach, używając odpowiednich form czasowników w nawiasach.

 1. If I ___ (to be) you, I ___ (to not worry) about this.
 2. If he ___ (to have) a car, he ___ (to drive) to work.
 3. If she ___ (to know) his number, she ___ (to call) him.
 4. If they ___ (to live) in Paris, they ___ (to speak) French.
 5. If we ___ (to meet) tomorrow, we ___ (to go) to the cinema.
 6. If Tom ___ (to be) here, he ___ (to help) us.
 7. If I ___ (to own) a boat, I ___ (to sail) every weekend.
 8. If you ___ (to like) the movie, you ___ (to recommend) it to others.
 9. If my parents ___ (to know) about this, they ___ (to be) upset.
 10. If she ___ (to be) younger, she ___ (to travel) more.

Drugi okres warunkowy angielski

W poniższym ćwiczeniu skoncentrujemy się na specyficznej strukturze If I were you..., która jest często używana w angielskim do udzielania rad lub sugerowania hipotetycznych działań w danej sytuacji. Twoim zadaniem będzie uzupełnienie zdań w sposób, który oddaje dobrą radę, korzystając z drugiego okresu warunkowego.

Ćwiczenie 4

Twoim zadaniem jest wymyślić rady, których udzieliłbyś/udzieliłabyś w tych sytuacjach, używając drugiego okresu warunkowego. Odpowiedzi możesz stworzyć jako formę samodzielnej praktyki. Każdą radę zacznij od konstrukcji if I were you.

 1. Your friend received an ambiguous email from their boss and is unsure how to respond.
 2. Your sister had an argument with her friend and is feeling guilty.
 3. There’s a big sale ending tomorrow, and your brother hasn't checked it out yet.
 4. A job offer is on the table, but your friend is hesitant to accept it because they are waiting for other potential offers.
 5. Your friend forgot to make a dinner reservation for a special occasion and it’s getting late.

Odpowiedzi

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. If John had more time, he would read more books.
 2. If you were here, you would help me with this task.
 3. If it were not raining, we would go for a walk.
 4. If Sara knew the answer, she would tell us.
 5. If they had more money, they would buy a new house.
 6. If Tom could swim, he would go with us to the pool.
 7. If we won the match, we would celebrate all night.
 8. If she could cook, she would make dinner.
 9. If they lived closer, they would visit us more often.
 10. If I knew him better, I would invite him to the party.

Ćwiczenie 2

1G, 2B, 3A, 4C, 5E, 6H, 7I, 8F, 9D, 10J

Ćwiczenie 3

 1. were, wouldn't worry
 2. had, would drive
 3. knew, would call
 4. lived, would speak
 5. met, would go
 6. were, would help
 7. owned, would sail
 8. liked, would recommend
 9. knew, would be
 10. were, would travel

Ćwiczenie 4

Przykładowe odpowiedzi:

 1. If I were you, I would ask for clarification to ensure I understand what is expected before responding.
 2. If I were you, I would apologise to her friend. It's better to mend the relationship than to let pride get in the way.
 3. If I were you, I would check out the sale tonight. It might be a good opportunity to pick up something you've been wanting at a lower price.
 4. If I were you, I would make a list of pros and cons for the job offer and compare it against the potential of other offers. If this offer aligns well with your career goals, I would consider accepting it rather than waiting and possibly missing out.
 5. If I were you, I would call the restaurant immediately to see if they can still accommodate you. If not, I’d have a backup plan, like another restaurant or a special dinner at home.
 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.