ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Dopełniacz saksoński - ćwiczenia

Dopełniacz saksoński (ang. The Saxon Genitive) to dopełniacz fleksyjny używany w kontekście przynależności (kogo? co?). Konstrukcja ta jest alternatywą dla formy dzierżawczej z ‘of’ - the house of my uncle, czyli dom mojego wujka. W przypadku dopełniacza saksońskiego to zdanie może również wyglądać: my uncle’s house.

Konstrukcja jest przewidywalna od strony technicznej i nie powinna sprawiać problemów natury językowej lub wątpliwości kiedy powinniśmy jej używać. Za każdym razem gdy chcemy powiedzieć, że coś jest czyjeś, posługujemy się właśnie dopełniaczem saksońskim. Aby poprawnie użyć wyrażenia należy do rzeczownika dopisać apostrof + s (s‘s). Jeżeli rzeczownik jest w liczbie mnogiej lub kończy się na -s, dopisujemy apostrof na końcu (-ss’).

Dopełniacz saksoński - najlepsze ćwiczenia

Każda teoria wymaga praktyki zatem zachęcamy Cię do wykonania serii ćwiczeń na dopełniacz saksoński. Ćwiczenia są również dostępne w formacie PDF. Samodzielna praca pomoże Ci usystematyzować wiedzę z zakresu formy dzierżawczej. Dla wszelkiej pewności, zawsze możesz porównać swoje odpowiedzi z kluczem, załączonym na końcu. Przejdźmy zatem od teorii do konkretnych ćwiczeń.

Dopełniacz saksoński - rzeczowniki - ćwiczenia

Dla przypomnienia, aby poprawnie utworzyć formę dzierżawczą za pomocą dopełniacza saksońskiego należy na końcu rzeczownika dostawić -’s, natomiast jeśli rzeczownik kończy się literą s, trzeba dostawić apostrof na końcu (-ss’)

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Uzupełnij poprawnie formy dzierżawcze na podstawie podanego wzoru.

This is the car of Peter. - This is Peter’s car.

 1. It's the document of my friend Anna.
  ___________________________________________________________________
 2. The new bicycle of my girlfriend Sybil.
  ___________________________________________________________________
 3. The crown of the Queen of England.
  ___________________________________________________________________
 4. The birthday of my cousin.
  ___________________________________________________________________
 5. In the time of a week or two.
  ___________________________________________________________________
 6. The funny story of a comedian.
  ___________________________________________________________________
 7. The kids of my neighbours.
  ___________________________________________________________________
 8. The new office of my close friends.
  ___________________________________________________________________
 9. The toys of my children.
  ___________________________________________________________________
 10. I enjoy the poems of Twardowski.
  ___________________________________________________________________
 11. Barbara really dislikes the music of Strauss.
  ___________________________________________________________________

Dopełniacz saksoński - podmiot domyślny - ćwiczenia

W języku angielskim bardzo często używamy dopełniacza saksońskiego z podmiotem domyślnym. To bardzo powszechna i lubiana forma dzierżawcza. Chcąc powiedzieć: to należy do Michała, mówimy: it’s Michael’s. Również popularne są zdania typu: to nie jest moje. To Ani.

Powiemy wtedy: It’s not mine. It’s Anna’s. Przećwiczmy to.

Ćwiczenie 2

Przetłumacz na język angielski następujące zdania.

 1. Ten telefon nie jest Piotrka. To mój.
  ___________________________________________________________________
 2. To nie moja sprawa. Ona dotyczy Tomka.
  ___________________________________________________________________
 3. Zabawki chłopców są bardzo drogie.
  ___________________________________________________________________
 4. Kosmetyki mojej siostry pochodzą z Francji.
  ___________________________________________________________________
 5. Lunch mojego szefa jest już zimny.
  ___________________________________________________________________
 6. Całusy Ani są najsłodsze.
  ___________________________________________________________________
 7. Rzeczy moich sąsiadów znajdują się przed garażem.
  ___________________________________________________________________
 8. Nowe buty mojego brata są naprawdę świetne.
  ___________________________________________________________________
 9. Dom moich dziadków wywołuje cudowne wspomnienia.
  ___________________________________________________________________
 10. Ulice Warszawy są bardzo zakorkowane.
  ___________________________________________________________________
 11. Sztuki Shakespeare'a inspirują ludzi na całym świecie.
  ___________________________________________________________________

Dopełniacz saksoński - "dzierżawa" na dobry styl

Użycie formy dzierżawczej jest znakomitym narzędziem, które pozwala na zastąpienie dwóch odrębnych zdań jednym. Świadczy to o naszej elastyczności językowej i pomaga wyrażać się w sposób zwięzły oraz konkretny.

Przykład:

She’s got a pet dog. It’s name is Boca. Her pet dog’s name is Boca.

Ćwiczenie 3

 1. I have a daughter. Her name is Lisa.
  ___________________________________________________________________
 2. Tim has got a new car. It is his brand-new car.
  ___________________________________________________________________
 3. The youngest baby has two cats. These cats are absolutely lovely.
  ___________________________________________________________________
 4. My neighbour has got a lawnmower. It looks expensive.
  ___________________________________________________________________
 5. Mark has PLN 500. It is a rare bank note.
  ___________________________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Dopełniacz saksoński - podsumowanie

Forma dzierżawcza - saxon genitive to konstrukcja, która pozwala na ustalenie przynależności i pokrewnych relacji. Techniczna strona wyrażanie nie jest skomplikowana ponieważ wystarczy dodać "-s" do rzeczownika (Kate's house). W przypadku liczby mnogiej apostrof umieszczamy na końcu (My parents' house). Istotna jest również wymowa w przypadku rzeczownika kończącego się na "-s", z którym używamy dopełniacza saksońskiego, np. my boss's order - polecenie mojego szefa. Warto upewnić się, że wiemy jak poprawnie to wymówić.

Dopełniacz saksoński - klucz

Ćwiczenie 1

 1. It's my friend Anna's document.
 2. My girlfriend Sybil’s new bicycle.
 3. The Queen’s of England crown.
 4. My cousin’s birthday.
 5. In one or two week’s time.
 6. A comedian’s funny story.
 7. My neighbours’ kids.
 8. My close friends’ new office.
 9. My children’s toys.
 10. I enjoy Twardowski’s poems.
 11. Barbara really dislikes Strauss’s music.

Ćwiczenie 2

 1. It’s not Peter’s phone. It’s mine.
 2. It’s not my business. It’s Tom’s.
 3. Boys' boyar are very expensive.
 4. My sisters cosmetics are made in France.
 5. My boss's lunch is already cold.
 6. Ania's kisses are the sweetest.
 7. My neighbours' things are in front of the garage.
 8. My brother's new shoes are really great.
 9. My grandparents' house evokes amazing memories.
 10. Warsaw's streets are in terrible traffic.
 11. Shakespeare's plays inspire people all over the world.

Ćwiczenie 3

 1. My daughter's name is Lisa.
 2. It is Tim's brand-new car.
 3. These are baby's two absolutely lovely cats.
 4. It is my neighbour's expensive looking lawnmower.
 5. It is Mark's rare PLN500 bank note.

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.