ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasy teraźniejsze porównanie - ćwiczenia

Jeśli potrzebne Ci są ćwiczenia na porównanie czasów teraźniejszych w angielskim, trafiłeś w odpowiednie miejsce! Oto nasze testy, które pomogą Ci zrozumieć i utrwalić różnice w stosowaniu Present Simple, Present Continuous, Present Perfect oraz Present Perfect Continuous. Po prostu wydrukuj nasze ćwiczenia z angielskiego, rozwiąż w dogodnym dla Ciebie czasie i sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu!

Porównanie czasów teraźniejszych testy do rozwiązywania

Czy pamiętasz, w jaki sposób stosować angielskie czasy teraźniejsze? Ćwiczenia warto poprzedzić przypomnieniem sobie zasad budowania zdań i sytuacji, w jakich powinniśmy użyć konkretnej konstrukcji. Znajdziesz je na naszej stronie: www.speak-up.pl w zakładce Gramatyka j. angielskiego

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Wybierz poprawną opcję: a, b lub c.

 1. We _____ this contract since March.
  1. a) negotiate b) are negotiating c) have been negotiating
 2. Our children _____ playing with Lego blocks.
  1. a) love b) are loving c) have loved
 3. My car _____ and I’m forced to use public transport for a few days.
  1. a) breaks down b) has been breaking down c) has broken down
 4. Why _____ coming late?! That’s so annoying!
  1. a) do you always come b) are you always coming c) have you been always coming
 5. Angelina _____ her doctor tomorrow.
  1. a) is seeing b) has seen c) sees
 6. Our car is really old. We _____ it for almost twenty years.
  1. a) have b) have been having c) have had
 7. My eyes are red because I _____ onions.
  1. a) have cut b) have been cutting c) cut 
 8. Fiona _____ part in every meeting of our department.
  1. a) has been taking b) is taking c) takes
 9. Where are the children? They _____ homework in their rooms.
  1. a) do b) are doing c) have been doing
 10. Since when _____ Peter?
  1. a) do you know b) have you been knowing c) have you known

Ćwiczenie 2

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. I __________________ (just/hurt) my back. It really hurts.
 2. How long __________________ (you/read) this book?
 3. __________________ (Jackie/want) to be a lawyer?
 4. Who __________________ (use) this computer? Why is it on?
 5. We __________________ (throw) a party for our daughter next week.
 6. I’m exhausted. I __________________ (work) in the garden since morning.
 7. This dog never __________________ (bark).
 8. Look! That’s Irene and Mathew __________________ (kiss)!
 9. __________________ (you/ever/see) the Eiffel Tower?
 10. My aunt __________________ (not/live) alone.

Ćwiczenie 3

Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.

 1. We __________________ (nigdy nie spotkaliśmy) such a helpful person before.
 2. __________________ (Czy Brian ma) a lot of homework to do every day?
 3. How long __________________ (wy czekacie) for the shop assistant to come?
 4. Put on your jacket. It’s very cold and __________________ (pada śnieg).
 5. Where is your husband? __________________ (nie rozmawiałem z nim) for ages!
 6. The teacher __________________ (ocenia testy) since 2 p.m.
 7. My grandparents __________________ (zwykle oglądają) their favourite TV series in the evening.
 8. Ever since I read that article __________________ (jestem zainteresowany) in quantum physics.
 9. Why __________________ (ty się śmiejesz)?
 10. Hundreds of koala bears __________________ (straciły) their home recently.

Ćwiczenie 4 

Popraw błędy w zdaniach.

 1. Have you usually made dinner at 2 p.m.?

  ___________________________________________________________________

 2. What are you doing since morning?

  ___________________________________________________________________

 3. My cat are making noise. He’s probably hungry again.

  ___________________________________________________________________

 4. This girl not speaks English.

  ___________________________________________________________________

 5. What has Tim doing all morning?

  ___________________________________________________________________

 6. This language school has already been selling 500 language courses this month.

  ___________________________________________________________________

 7. Are you believing in ghosts?

  ___________________________________________________________________

 8. The baby not sleeping.

  ___________________________________________________________________

 9. I don’t know what happened. I don’t spoken to anybody yet.

  ___________________________________________________________________

 10. Liza is in the bathroom. She has a bath.

  ___________________________________________________________________

Czasy teraźniejsze - klucz

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

 1. c) have been negotiating 
 2. b) love
 3. c) has broken down
 4. b) are you always coming
 5. a) is seeing 
 6. c) have had
 7. b) have been cutting
 8. c) takes
 9. b) are doing
 10. c) have you known

Ćwiczenie 2

 1. have just hurt
 2. have you been reading
 3. Does Jackie want
 4. has been using
 5. are throwing
 6. have been working
 7. barks
 8. are kissing
 9. Have you ever seen
 10. doesn't live 

Ćwiczenie 3

 1. have never met
 2. Does Brian have
 3. have you been waiting
 4. it's snowing
 5. I haven't talked to him
 6. has been marking tests
 7. usually watch
 8. have been interested
 9. are you laughing
 10. have lost

Ćwiczenie 4 

 1. Do you usually make dinner at 2 p.m.?
 2. What have you been doing since morning?
 3. My cat is making noise. He’s probably hungry again.
 4. This girl doesn’t speak English.
 5. What has Tim been doing all morning?
 6. This language school has already sold 500 language courses this month.
 7. Do you believe in ghosts?
 8. The baby isn't sleeping.
 9. I don’t know what happened. I haven’t spoken to anybody yet.
 10. Liza is in the bathroom. She is having a bath.
POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.