ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasy przeszłe porównanie - ćwiczenia czasów przeszłych

Nasze testy na porównanie czasów przeszłych w języku angielskim pozwolą Ci zrozumieć i utrwalić różnice pomiędzy Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Past Perfect Continuous oraz wyrażeniami used to oraz would + bezokolicznik. Jeśli chciałbyś sobie przypomnieć i usystematyzować zasady ich stosowania, koniecznie zajrzyj na www.speak-up.pl/gramatyka

Porównanie czasów przeszłych testy do rozwiązywania

Jak pracować samodzielnie z naszymi testami na czasy przeszłe? Ćwiczenia w formie pliku pdf pobierz na komputer, wydrukuj, rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu.

POBIERZ W WERSJI PDF 

Ćwiczenie 1

Wybierz poprawną opcję: a, b lub c.

 1. How long _____ before she decided to take a break?
 2. a) was Gina working b) had Gina been working c) did Gina use to work
 3. Your grandfather _____ every morning when he was younger.
 4. a) was going jogging b) had gone jogging c) used to go jogging
 5. My daughter _____ with our dog when I came back home.
 6. a) was playing b) would play c) played
 7. How many sandwiches _____ before they served dinner?
 8. a) >did you eat b) had you eaten c) had you been eating
 9. What _____ yesterday between 3 and 5?
 10. a) >was John doing b) did John use to do c) had John been doing
 11. Amanda _____ how to do her Maths homework yesterday.
 12. a) >wasn’t knowing b) didn’t know c) hadn’t known
 13. Christopher Columbus _____ America in 1492.
 14. a) had discovered b) would discover c) discovered
 15. I _____ for fifteen minutes when the phone rang.
 16. a) had been sleeping b) was sleeping c) slept
 17. >How long _____ each other before they got married?
 18. a) had they been knownig b) had they known c) did they know
 19. When Miranda was a student she _____ her grandparents every week.
 20. a) was visiting b) had visited c) would visit

Ćwiczenie 2

Uzupełnij poniższe zdania czasownikiem w poprawnej formie.

 1. The patients __________________ (wait) for the doctor for over two hours before he started seeing them.
 2. When __________________ (your son/finish) school? Was it in 2018?
 3. I __________________ (learn) to play the piano when I was a child but I don’t play anymore.
 4. __________________ (she/talk) to Steven when you saw her?
 5. We __________________ (buy) a new sofa last week.
 6. Betsy __________________ (reply) to more than 50 emails by the end of day.
 7. Before we returned home, we __________________ (relax) on the beach for over two hours.
 8. We __________________ (watch TV) when we heard the scream.
 9. Mark __________________ (woke up) long before I phoned him.
 10. He was tired when we met him because he __________________ (run).

Ćwiczenie 3

Przetłumacz fragmenty zdań w nawiasach na język angielski.

 1. __________________ (Podróżowaliśmy pociągiem) when we heard about the accident.
 2. __________________ (Zanim skończył kurs), Brian had learnt everything about cybersecurity.
 3. __________________ (Moja babcia uwielbiała oglądać) this TV series. She was very upset when it was cancelled.
 4. __________________ (Uczniowie pisali test) for about an hour when the light went out.
 5. William Shakespeare __________________ (napisał) many famous dramas and comedies.
 6. __________________ (Kiedy zacząłeś) working for this marketing company?
 7. __________________ (Nigdy wcześniej nie mieliśmy kota) so we weren’t sure how to take care of it.
 8. __________________ (Miałem w zwyczaju oglądać wiadomości) every evening. Now I don’t have time for that.
 9. The rescue team __________________ (znaleźli zaginionego turystę) before the storm started.
 10. Garry __________________ (grał w swoją ulubioną grę) when the computer broke down. 

Ćwiczenie 4

Popraw błędy w zdaniach.

 1. We didn’t used to go on holidays abroad when we were children.

  ___________________________________________________________________

 2. I read a book while my sister chatted on the phone with her friend.

  ___________________________________________________________________

 3. Mark didn’t get enough sleep. He had worked all night to meet the deadline.

  ___________________________________________________________________

 4. Celine was coming home, opening the door and taking off her shoes.

  ___________________________________________________________________

 5. I would love to watch TV with my parents when I was a child.

  ___________________________________________________________________

 6. Did you know Jessica for long when you asked her to be your roommate?

  ___________________________________________________________________

 7. I was feeding my cats when my boss had phoned.

  ___________________________________________________________________

 8. Bella was nervous because she had never been travelling by plane before.

  ___________________________________________________________________

 9. How long did you learn English before you moved to London?

  ___________________________________________________________________

 10. By noon we were talking to three job candidates.

  ___________________________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Czasy przeszłe - klucz

Ćwiczenie 1

 1. b) had Gina been working 
 2. c) used to go jogging
 3. a) was playing 
 4. b) had you eaten
 5. a)was John doing
 6. b) didn’t know 
 7. c) discovered
 8. a) had been sleeping
 9. b) had they known
 10. c) would visit

Ćwiczenie 2

 1. had been waiting
 2. did your son finish
 3. used to learn
 4. Was she talking
 5. bought
 6. had replied
 7. had been relaxing
 8. were watching
 9. had woken up
 10. had been running

Ćwiczenie 3

 1. We were travelling by train
 2. Before he finished the course 
 3. My grandmother loved/used to love watching
 4. The students had been writing the test
 5. wrote
 6. When did you start
 7. We had never had a cat before
 8. I used to/would watch the news
 9. had found
 10.  was playing his favourite game

Ćwiczenie 4 

 1. We didn’t use to go on holidays abroad when we were children.
 2. I was reading a book while my sister was chatting on the phone with her friend.
 3. Mark didn’t get enough sleep. He had been working all night to meet the deadline.
 4. Celine came home, opened the door and took off her shoes.
 5. I used to love/loved to watch TV with my parents when I was a child.
 6. Had you known Jessica for long when you asked her to be your roommate?
 7. I was feeding my cats when my boss phoned.
 8. Bella was nervous because she had never travelled by plane before.
 9. How long had you been learning English before you moved to London?
 10. By noon we had talked to three job candidates.

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.