ZAPISZ SIĘ NA KURS! ZADZWOŃ 695 213 867

Czasowniki modalne - ćwiczenia

Angielskie czasowniki modalne (ang. modal verbs) pozwalają wyrazić możliwość, prawdopodobieństwo, pozwolenie lub zakaz. Ponieważ nie przyjmują żadnych końcówek, a czasownik, który stoi za nimi, zawsze ma formę bezokolicznika, są jednym z najbardziej przyjaznych zagadnień gramatycznych w języku angielskim. Jeśli chcesz odświeżyć lub poszerzyć swoją wiedzę na ich temat, wejdź na www.speak-up.pl i zerknij w zakładkę Gramatyka j. angielskiego. 

Angielski Online

Czasowniki modalne - testy do rozwiązywania

Nasz zestaw ćwiczeń “Czasowniki modalne angielski pdf” pozwoli Ci samodzielnie sprawdzić, jak dobrze rozumiesz to zagadnienie. Po prostu pobierz testy na komputer, wydrukuj je i rozwiąż, a następnie sprawdź odpowiedzi w załączonym kluczu. 

POBIERZ W WERSJI PDF 

Czasowniki posiłkowe angielskie - ćwiczenia 

Przypominamy, najważniejsze czasowniki modalne w angielskim to:

 • can / can’t 
 • could / couldn’t
 • may 
 • might
 • should
 • ought to
 • must 
 • have to
 • don’t have to
 • mustn’t 
 • need to
Gramatyka angielskiego

Ćwiczenie 1

Uzupełnij luki jednym z podanych czasowników modalnych. 

can can’t could couldn’t don’t have to have to

may mustn’t should shouldn’t

 1. Alice ____________________ play the guitar. She often takes it with her for our parties. 
 2. Children, you ____________________ go to the forest alone! Forget about that!
 3. I think you ____________________ visit your grandmother more often. She probably feels very lonely.
 4. We ____________________ buy the tickets before we get on the train.
 5. ____________________ you open the window, please?
 6. You ____________________ bring any food for the party! Just come and have fun!
 7. I ____________________ lift this box. It’s too heavy for me.
 8. Did you know that Mark ____________________ ride a bicycle until the age of 10?
 9. We don’t really have any plans for the weekend. We ____________________ stay at home or go to the cinema.
 10. You ____________________ eat so much chocolate if you want to lose weight.

Ćwiczenie 2 

Przetłumacz fragmenty w nawiasach na język angielski.

 1. _________________________ (Potrzebuję) your help with this task.
 2. _________________________ (Czy Ty musisz) get up very early every day?
 3. There’s nobody at home. They _________________________ (mogą być) in the shops, although that’s quite unlikely at 10 pm. 
 4. _________________________ (Nie wolno Ci) speak like that to your sister! That’s very rude. 
 5. Sarah _________________________ (nie musiała) go to work by bus. I gave her a lift.
 6. Children at this age _________________________ (powinny spać) at least 12 hours a day.
 7. Sorry, _________________________ (nie możemy Ci pomóc).
 8. That _________________________ (może być) more difficult to do than you expect.
 9. Every student in this school _______________________ (musi nosić) a uniform. 
 10. Oh, _________________________ (musicie obejrzeć) that musical! It’s absolutely fantastic!

Ćwiczenie 3

Uzupełnij zdanie b) tak, aby miało takie samo znaczenie, jak zdanie a). Użyj podanego słowa, nie zmieniając w żaden sposób jego formy. 

 1. You are not allowed to go outside after 10 pm.
 2. You _________________________ after pm. MUSTN’T
 1. The applicants don’t have to fill in any additional forms.
 2. The applicants _________________________ any additional forms.  NEED
 1. Are you able to cook dinner today?
 2. _________________________ dinner today? CAN
 1. Look at the mess in your room. It needs cleaning!
 2. Look at the mess in your room. _________________________ clean it! OUGHT
 1. It is possible that they will accept our offer.
 2. They _________________________ offer.  MAY
 1. It isn’t a good idea to ask your boss for a payrise today.
 2. You _________________________ for a payrise today.  SHOULDN’T 
 1. Jessica didn’t know how to drive when she was 15.
 2. Jessica _________________________ when she was 15. COULDN’T
 1. It is necessary for us to buy a bigger car.
 2. _________________________ a bigger car. NEED
 1. The teacher told Adam to correct his homework for tomorrow.
 2. Adam _________________________ his homework for tomorrow. HAS
 1.  Maybe Alan is ill. He hasn’t been at work for a few days.
 2. _________________________ ill. He hasn’t been at work for a few days. MIGHT

Ćwiczenie 4

Popraw błędy w poniższych zdaniach.

 1. We don’t must to go to school today. It’s Sunday. 

  ___________________________________________________________________

 2. You have to visit me at the weekend! I insist.

  ___________________________________________________________________

 3. People waiting in queues ought be more patient.

  ___________________________________________________________________

 4. When you learn a foreign language you should to practise it every day.

  ___________________________________________________________________

 5. That may not be true! That’s impossible!

  ___________________________________________________________________

 6. You mustn’t help me with the cooking. Just sit down and rest after work.

  ___________________________________________________________________

 7. Tomek might not speak English when he was a child. He only learnt it when he went to high school.

  ___________________________________________________________________

 8. Amanda doesn’t need go to the shops. Her husband will do that.

  ___________________________________________________________________

 9. Do you really must to go to work tomorrow?

  ___________________________________________________________________

 10.  I think my mom can be at home at the moment.

  ___________________________________________________________________

POBIERZ W WERSJI PDF 

Czasowniki modalne - klucz

Ćwiczenie 1

 1. can
 2. mustn’t
 3. should
 4. have to
 5. could
 6. don’t have to
 7. can’t
 8. couldn’t
 9. may
 10. shouldn’t

Ćwiczenie 2 

 1. I need
 2. Do you have to
 3. might be
 4. You mustn’t 
 5. didn’t have to
 6. should sleep
 7. we can’t help you
 8. may/might be
 9. has to wear
 10. you must watch

Ćwiczenie 3

 1. mustn’t go outside
 2. don’t need to fill in
 3. Can you cook 
 4. You ought to
 5. may accept our
 6. shouldn’t ask your boss
 7. couldn’t drive
 8. We need to buy
 9. has to correct
 10. Alan might be

Ćwiczenie 4

 1. We don’t have to go to school today. It’s Sunday. 
 2. You must visit me at the weekend! I insist.
 3. People waiting in queues ought to be more patient.
 4. When you learn a foreign language you should practise it every day.
 5. That can’t be true! That’s impossible!
 6. You don’t have to help me with the cooking. Just sit down and rest after work.
 7. Tomek couldn’t speak English when he was a child. He only learnt it when he went to high school. 
 8. Amanda doesn’t need to go to the shops. Her husband will do that.
 9. Do you really have to go to work tomorrow?
 10. I think my mom may be at home at the moment.

POBIERZ W WERSJI PDF 

 

 

Masz pytania? Zostaw swój kontakt, oddzwonimy.