Jak korzystać z lekcji multimedialnych na urządzeniu mobilnym?

Ze względu na mnogość urządzeń i wersji systemów nie można jednoznacznie stwierdzić, że lekcje multimedialne będą działały prawidłowo na każdym urządzeniu przenośnym. Z przyczyn technicznych na urządzeniach mobilnych nie ma możliwości nagrywania głosu - w celu wykonania tego rodzaju ćwiczeń sugerujemy korzystanie z komputerów klasy PC.