Dlaczego nie mogę odtworzyć nagrania z zajęć online?

Dowiedz się, dlaczego nie widzisz nagrania z zajęć on-line.

Aby odnaleźć listę nagrań zajęć online wejdź w menu "Zajęcia z lektorem" -> "Obecność" przy lekcji, którą chcesz obejrzeć. W celu ugruntowania zdobytej na lekcji wiedzy możesz przez okres jednego miesiąca odtworzyć nagrania z tych zajęć, na których byłeś obecny.