Czym są zajęcia Phone Conversation?

Są to indywidualne 15-minutowe zajęcia konwersacyjne przez telefon.